Skogsfastighet

Skogsfastighet i hjärtat av Norrbotten

Utgångspris

700 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
27,5 ha
Tomtområde
27,5 ha
Virkesförråd
2 720 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLVSBYN SELSMARK 1:4

Adress

Selsmark

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte ca 3,5 mil nordväst om Älvsbyn. Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsstyrelsen och är sedan uppräknad till och med år 2019 med programmet PC-skog. 22,7 ha produktiv skogsmark som håller 2720 m3sk. Perfekt för dig som vill investera i skog och jaktmarker utan att dra på dig fler byggnader att underhålla. Marken på fastigheten fördelar sig på 22,7 ha produktiv skogsmark med ett medeltal på 120 m³sk/ha och bonitet 2,9. Virkesförrådet består av 60% tall, 19 % gran och 21% löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten saknar byggnader.

Forn- och kulturlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade på fastigheten.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsstyrelsen och är sedan framräknad till år 2020 med programmet PC-skog. 22,7 ha produktiv skogsmark som håller 2720 m3sk. Perfekt för dig som vill investera i skog och jaktmarker utan att dra på dig fler byggnader att underhålla. Marken på fastigheten fördelar sig på 22,7 ha produktiv skogsmark med ett medeltal på 120 m³sk/ha och bonitet 2,9. Virkesförrådet består av 60% tall, 19 % gran och 21% löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten är registrerad i Älvsby ÄSO som hanteras av Sveaskog. Kontakta Anders Harr på Sveaskog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs om köparen ej är bosatt i Älvsbyns kommun. Förvärvstillstånd ansöks hos Länsstyrelsen i Norrbotten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter