fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Hamre på 186 ha

Högsta bud

6 250 000 kr

Högstbjudande: 6 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 18 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
185,9 ha
Skogsmark
175,3 ha
Åkermark
1,0 ha
Skogsimpediment
5,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Övrigmark
3,9 ha
Virkesförråd
18 734 m3sk
Boyta
194 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ HAMRE 5:3

Adress

Hamre 101 88291 Långsele

Om fastigheten

Skogsfastighet på totalt 186 ha varav 175 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 18 700 m³sk. Slutavverkningsbar skog 7 900 m³sk. Frikraft på 2,4 kW. Bostadshus och ekonomibyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppförd i timmerstomme på bottenvåningen och regelstomme på den övre våningen. Treglasfönster från början av 90-talet. Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning med direktverkande el och vedspis. Det finns även kakelugnar men osäkert om dessa fungerar. Frikraft finns på 2,4 kW. Bygganden är ett renoveringsobjekt.

Bottenvåning:
Farstu, hall, kök med ved och elspis. Kammare med tvättmaskin och badrum. Sal med kakelugn. Kontor. Äldre kök.

Övervåning:
Full takhöjd på hela övervåningen. Hall. F.d kök. Kammare. Sal. Kammare med toa. Äldre kök.

Bryggstuga

Tidigare bagarstuga. Uppförd i timmerstomme.

Ladugård

Äldre ladugård i dåligt skick.

Loge

Uppförd i timmer.

Mindre traktorgarage

Personbilsgarage

Med plats för en bil.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Hamre, Långsele. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i april 2021 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av totalt 186 ha varav 175 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 18 700 m³ sk. Virkesförrådet har räknats upp med ett års tillväxt.

Inledning
Fastigheten Hamre 5:3 är belägen i Långsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 6 skiften med totalt ca 175 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 18 700 m³sk, med stor andel gallringsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Boniteterna är relativt goda med blåbär som vanligaste markvegetationstyper. Höjden över havet varierar från ca 100 till ca 300 m.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 76 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är jämn. Ungefär 19 %, (34 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 7 900 m³sk .
Andelen skog yngre än 20 år ca 33 %, (56 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 6 800 m³sk under planperioden. Detta ligger strax under tillväxten på fastigheten.

Skogsvård
Det finns behov av hjälpplantering på en del avdelningar som blivit markberedda men inte är planterade, det finns även behov av markberedning och plantering.

Naturvärden
Det finns en nyckelbiotop registrerad hos SKS på fastigheten. Sedan finns ytterligare sex avdelningar med målklassen NO ( Naturvård orört).

Fornminnen
Flera fornlämningar och kulturhistoriska objekt finns registrerade på fastigheten, objekten är markerade i kartan.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Krävs inte för privatperson.

Vägar

Utdebitering sker vid behov.

Jakt

Jakträtten är i dagsläget utarrenderad på ett år i taget till Hamre jaktlag.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 18 Nov

Högstbjudande: 6 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter