Skogsfastighet

Skogsfastighet i Hagsta

Högstbjudande

750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 11 Dec kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
21,9 ha
Skogsmark
19,0 ha
Skogsimpediment
2,1 ha
Åkermark
0,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
1 962 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE HAGSTA 3:14

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet med god tillväxt och åkermark strax norr om Gävle. Fastigheten sträcker sig från E4 vid Hagsta och västerut mot sjön Måsen. Större delen av skogsmarken består av medelålders skog som domineras av tall jämnt fördelad över flera åldersklasser. Totalt 21,9 hektar mark varav 19 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 962 m³sk varav 143 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten ingår i Hagsta viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 3 200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd av ERNY Skogstjänst Bollnäs under december 2019. Skogsbruksplanen har därefter uppräknats med ett års tillväxt.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 19 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 1962 m³sk som domineras av tallskog jämnt fördelad i olika åldersklasser varav ca 143 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 103 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,2 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 103 m³sk för kommande tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Hagsta Viltvårdsområde som jagar på ca 3 200 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivs enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Några gånger per år brukar gemensamhetsjakt på björn och rådjur hållas för markägarna. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2021-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Forn- och kulturlämningar

Enligt uppgift från säljarna finns en oregistrerad kolbotten och lämningar efter kolarkojor belägna på fastigheten, se avdelning 13 och 14 i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i enskilda vägar. Vägavgift tas ut i samband med underhåll av vägen. Eventuell snöröjning sker på egen hand. Anslutande skogsbilvägar är försedda med vägbommar. Angående bommnyckel kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila:joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap och är belägen ca 25 km norr om Gävle. Se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 370 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 11 Dec kl 17:00

Högstbjudande: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter