Lantbruk

Skogsfastighet i Grundtjärn

Högsta bud

1 000 000 kr

Högstbjudande: 1 250 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast ons 25 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,8 ha
Skogsmark
27,5 ha
Skogsimpediment
2,6 ha
Övrigmark
0,7 ha
Betesmark
3,0 ha
Virkesförråd
3 890 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK GRUNDTJÄRN 2:24

Om fastigheten

Skogsfastighet på totalt ca 34 ha varav 27,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 3 900 m³sk med stor andel gallrings- och slutavverkningsskog. Fastigheten ligger alldeles i anslutning till allmän väg vilket underlättar eventuella avverkningar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Grundtjärn, ca 3,5 mil nordost om Näsåker. Se översiktskarta och skogskartor.

Inledning

Fastigheten Grundtjärn 2:24 är belägen i Anundsjö församling, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 3 skiften med totalt ca 28 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 3 900 m³sk, med stor andel gallrings- och slutavverkningsskog.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2020 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är goda och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lingon som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 59 % av virkesförrådet.
Ungefär 32 %, (9 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 1 700 m³sk.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.
Men en avdelning är av naturskogsartad karaktär och bör lämnas för fri utveckling.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Örnsköldsviks kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4 600 kr.

Jakt

Jakten är i dagsläget muntligt upplåten till jaktlaget i Grundtjärn. Kontaktperson Ronny Karlström telefon 070-376 65 24. I dagsläget är det 12 st jägare i laget som jagar på ca 3 400 ha. Tilldelning totalt 6 djur.
En ny ägare kan eventuellt få möjlighet att vara med i jaktlaget.

Åkermark

Åkermarken är muntligt upplåten till Frida Bylund i Myckelgensjö.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 25 Nov

Högstbjudande: 1 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter