fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet i Gistingstorp

Högstbjudande

2 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 15 Dec kl 12:00

Visning

  • ​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev jakt och liknande.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välkommen till fastigheten Sävsjö Gistingstorp 1:10.
Fastigheten utgörs av ett sammanhängande skogsskifte om 31 hektar, belägen cirka 14 km söder om Sävsjö. Fastigheten omges av bra vägnät och central skogsväg.

Virkesförrådet uppgår till 2845 m³sk och boniteten är beräknad till 8,2 m³sk per hektar och år.

Jakträtten övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse redan nu.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SÄVSJÖ GISTINGSTORP 1:10

Totalareal
31,1 ha
Tomtområde
31,1 ha
Virkesförråd
2 845 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Jakt

Jakten är ej upplåten och tillfaller köparen på tillträdesdagen.
Fastigheten ingår i licensområde Hultsjö Norra vilket i sin tur ingår i älgskötselområde Sävsjö Östra.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsvård

Det finns skog i varierade åldersklasser. Det föreligger visst behov av röjning.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i ett glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Vilket innebär att förvärvstillstånd krävs. Förvärvstillstånd för fysisk person kostar
4 600 kronor. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Johan Kastensson, fältarbetet utfördes under oktober 2023.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 31 ha. Totalt beräknas virkesförrådet till 2 845 m³sk, vilket innebär ett medeltal om 89 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen domineras av gran med 55 %, därefter tall 31 % och löv 14 %. Boniteten beräknas till 8,2 m³sk/ha och år.

Se vidare under länk till skogsbilagor längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Försäljning

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning med en prisidé om 2,5 Mkr eller högstbjudande.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Budet ska vara Eddie Källner, Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda senast 15/12 - 2023 kl. 12:00 insändes via e-post till eddie.kallner@ludvigfast.se eller per post Ludvig & Co Fastighetsförmedling Att: Eddie Källner, Vasagatan 27, 573 31 Tranås.
OBS! Märk kuvertet med "Gistingstorp".

Använd gärna bifogad budblankett.

Arealuppgifter

- Den totala arealen enligt fastighetsutdrag uppgår till 31,08 ha.
- Den totala arealen enligt Metrias karttjänst uppgår till 31,95 ha.
- Den totala arealen enligt skogsbruksplan uppgår till 32,1 ha.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 15 Dec kl 12:00

Högstbjudande: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter