fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Ensamheten, Norsjö

Utgångspris

3 600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 19 okt kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
191,3 ha
Skogsmark
178,3 ha
Skogsimpediment
11,1 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Virkesförråd
12 896 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ ENSAMHETEN 1:2 med undantag av område

Adress

Risliden 238 93591 Norsjö

Om fastigheten

Skogsfastighet i Ensamheten om 178 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 12 900 m³sk fördelat på två skiften med god åtkomst. Jakt i Rislidens VVo om ca 4 700 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2018 och tillväxtberäknad till och med 2021 uppgår den produktiva skogsmarken till 178,3 med ett virkesförråd om ca 12 900 m³sk. Boniteten uppskattas till 4,3 m³sk/ha och år med en årlig tillväxt på fastigheten om ca 630 m³sk.

Skogsvård

Under planperioden är 53,8 ha röjning föreslagen att utföras. Avdelning 6 på skifte 1 är klassat som K1 och är en tidigare myrodling.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Jakt i Rislidens VVo om ca 4 700 ha.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. En forn-/kulturlämning finns registrerad på fastigheten och berör avdelning 19 på skifte 2 (källa Skogsstyrelsen).

Avstyckning

Bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader och tomt håller på att avstyckas från fastigheten, avvikelser i areal och gränser kan förekomma mellan skogsbruksplanen och lantmäteriets utstakade gränser. Se bifogad förrättningskarta.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 144 380 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 19 okt kl 12:00

Utgångspris: 3 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter