Skogsfastighet

Skogsfastighet i Borka

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 13 jan kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
56,3 ha
Tomtområde
56,3 ha
Virkesförråd
1 205 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HUDIKSVALL BORKA 2:3

Om fastigheten

En obebyggd skogsfastighet i Enånger för fastighetsreglering till redan ägd skogsfastighet i kommunen.
Det är en ungskogsfastighet med havsnära läge.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Malin L Wallin, Ludvig & CO, under November 2020. Enligt skogsbruksplanen finns det 42,4 ha produktiv skogsmark och ett inventerat virkesförråd om 1 205 skogskubik fördelat på tre skiften. För mer ingående information om skogsmarken se bilagor skogsbruksplan i detta prospekt.

En stigar finns i skifte 1 avdelning 4 och i skifte 3 avdelning 12. Dessa är markerade i kartan i Skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns 38 ha röjning föreslagen inom planperioden för att berika tillväxten på fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På skifte 1 avdelning 3 finns ett Naturvårdsavtal om ca 6 ha registrerat hos Skogsstyrelsen.

Forn- och kulturlämningar

I en mindre del av bestånd 6, Skifte 1 finns en "Historisk husgrund" registrerad hos riksantikvarieämbetet. Denna är markerad med "R" i skogsbruksplanens karta.

Jakt

Jakt ingår i Enångers Norra VVO och ca 5000 ha, kontaktperson Karl Olov Thyr 070-6008001

Inägomark

På fastigheten finns 1,1 ha inägomark.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området skall fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Områdesbeskrivning

Det är fyra skiftesområden som är till försäljning.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 120 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 13 jan kl 16:00

Utgångspris: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter