Skogsfastighet

Skogsfastighet i Bobacken, Robertsfors

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 25 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
41,7 ha
Skogsmark
39,8 ha
Skogsimpediment
0,4 ha
Väg och kraftledning
1,3 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
3 995 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ROBERTSFORS BOBACKEN 9:1

Om fastigheten

Obebyggd och välskött skogsfastighet i Bobacken, strax utanför Bygdeå, Robertsfors kommun. Ett sammanhängande skifte om ca 42 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark enligt plan. Virkesförråd beräknat till ca 4000 m³sk samt en bonitet på ca 3,7 m³sk per ha och år. Fastigheten är talldominerad till 79% följt av 11% löv och 10% gran. Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1, i övrigt normalfördelning mellan de olika huggningsklasserna. Tillgänglighet via väg är god.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 25/10, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Inga byggnader

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria Via SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige)

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Jakt

Fastigheten ligger inregistrerat i Bygdeå älgskötselområde (Källa: Länsstyrelsen). På fastigheten jagar Bobackens jaktlag (1700 ha) dialog krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är ursprungligen upprättad av Norra Skogsägarna 2013 och sedan uppdaterad i fält 2020-09 av Erik Grafström, Ludvig & Co.
Fastigheten är ca 42 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark enligt plan. Virkesförrådet är ca 4 000 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 100 m³sk per produktiv ha. Boniteten är beräknad till 3,7 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1 vilket utgör ca 54% av produktiv areal. I övrigt är huggningsklasserna fördelade över huggningsklasserna K2-E1.

Skogsvård

Återväxtkontroll är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 7,5 ha. Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 6 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 200 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter