fbpx

Skogsfastighet i Bjurholm, ingår i VVO!

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 8 mar

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fin, välväxande skogsfastighet med höga 151 m³sk per hektar. Fastigheten ligger i Provåker, strax utanför Bjurholm, med goda kommunikationer till industrin. I fält nyinventerad och framräknad skogsbruksplan visar på ett totalt virkesförråd på ca. 3553 m³sk fördelat på den totala arealen om 23,7 ha varav i det närmaste allt utgörs av produktiv skogsmark och i ett sammanhållet skifte. Medelbonitet om 3,7 m³sk/ha. Stor andel välväxande G1-skog som utgör 53% av arealen, 23% utgörs av S1- och S2-skog. Avverkningsförslag under planperioden omfattar totalt ca. 1095 m³sk varav 435 m3sk gallring och 660 m³sk utgörs av föryngringsavverkning. Inga besvärande byggnader medföljer. Ingår i Provåker-Öredalens VVO.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 8/3, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvigfast.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BJURHOLM PROVÅKER 1:29

Totalareal
26,0 ha
Skogsmark
25,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Virkesförråd
3 553 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Läge

Fastigheten ligger i Provåker, nord-väst om Bjurholms samhälle längst väg 353.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper, biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturreservat registrerade på fastigheten. (Källa: SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade fornlämningar eller registrerade kulturmiljövärden (Källa: SeSverige).

Jakt

Ingår i Provåker-Öredalens VVO som utgörs av ca. 3000 ha.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2018 av Norra Skog och är uppdaterad i fält samt framräknad av Ludvig&Co 2024-01-25. Fastigheten är belägen i Västerbottens län, Bjurholms kommun kommun och består av ett sammanhållet skifte om totalt 23,7 ha varar hela arealen förutom ca. 0,1 ha utgörs av produktiv skogsmark. Beräknad medelbonitet om 3,7 m³sk/ha. och fastighetens totala virkesförråd uppskattas vid inventeringstillfället till ca 3553 m³sk. Årlig tillväxt ca. 90 m³sk

Skogsvård

Fastigheten har röjningsbehov under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Bjurholms kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 8 mar

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter