fbpx

Skogsfastighet i Bingsjö

Utgångspris

290 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 12 dec

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu bjuds en mindre obebyggd skogsfastighet med 5 ha produktiv skogsmark ut till försäljning i Bingsjö. Skogsmarken är fördelad på fem samlade skiften strax norr om Bingsjöberget. Uppskattat virkesförråd ca 780 m³sk, motsvarande ett medeltal om 149 m³sk/ha. Jakt- och fiskerättigheter.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK BINGSJÖ 4:28

Totalareal
6,7 ha
Tomtområde
6,7 ha

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Total areal enligt fastighetsregistret: 6,7 ha
Total areal enligt fastighetskarta: 5,38 ha

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport från Forna Field. Enligt beräkningarna har fastigheten 5,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om totalt ca 780 m³sk. Medeltal 149 m³sk/ha. Trädslagsblandning 51 % tall, 38 % gran och 11 % löv.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej förytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornminnen eller andra kulturhistoriska lämningar på fastigheten vid kontrolltillfället.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok).

Naturvärden

Det finns vid kontrolltillfället inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade av Skogsstyrelsen på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Jakt

Fastigheten ligger inom Rocka Älgskötselområde där det finns två lokala jaktklubbar (Norra och Södra Rocka). Fastigheten ingår i Bingsjö Älgförvaltningsområde.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Rättvik-Boda FVO, med en stor variation av fiske i åar, bäckar, skogstjärnar och de större sjöarna Amungen och Ljugaren. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, röding, sik till vitfisk. Läs mer på länken nedan.

Fastigheterna har även andel i bysamfällt fiske.

Vägar och samfälligheter

RÄTTVIK BINGSJÖ S:18 omfattar totalt ca 264 ha med skogsmark och bysamfällda vägar i Bingsjö. Andelstal 0,27 %.

RÄTTVIK BINGSJÖ S:5 avser nåra vägmarkområden i Bingsjö som idag inte nyttjas för ändamålet. Andel 2,06 %.

RÄTTVIK FLYSÅSEN S:1 omfattar totalt ca 1257 ha med huvudsakligen skogsmark. Samfälligheten ligger i anslutning till sjön Amungen med skiften från Flysåsen, öar i sjön och skiften efter sjöns östra strand ned mot Svabensverk. Andel 0,00393 %.

RÄTTVIK BINGSJÖ FS:19 avser bysamfällt fiske i Vålsjön och Bingsjön. Andel 0,27 %.

Rättigheter och belastningar

Det finns inga rättigheter eller belastningar som berör fastigheten inskrivna i fastighetsregistret vid kontrolltillfället.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde skogsmark: 203 000 SEK.
Totalt taxeringsvärde: 203 000 SEK.
Taxeringsår 2023.
Typkod: 110, lantbruksenhet obebyggd.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från lån och inteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsrapporten från Field bygger på förädlade skogliga grunddata, öppen data från skogsstyrelsen och taxeringsinformation från lantmäteriet.
Rapporten syftar till att ge en objektiv resursöversikt över utsökta fastigheter där man med hjälp av taxerad bonitet skriver fram och summerar upp skogliga data till att vara så dagsaktuella som möjligt. Skogliga grunddata från Skogsstyrelsen är producerade genom sambearbetning av data från Lantmäteriets nationella laserskanning och provytor från Riksskogstaxeringen (SLU).

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med fastighetsgränser, indelning, avdelningsdata som GPS-position i fält. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 arbetsdagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Fastighetsbeskrivning

Alla bilder i annonsen är arkivbilder.
Fastighetsmäklaren förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 12 dec

Utgångspris: 290 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter