fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Baktsjaur

Högsta bud

900 000 kr

Utgångspris: 850 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 9 Dec kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet i Baktsjaur om 45,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 4 100 m³sk. Jakt i Grundträsk VVO och Aspliden VVO om sammanlagt ca 11 500 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ARVIDSJAUR BAKTSJAUR 2:23

Totalareal
96,8 ha
Skogsmark
45,7 ha
Skogsimpediment
51,1 ha
Virkesförråd
4 159 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad inför försäljningen uppgår den totala arealen till 96,8 ha varav 45,7 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 4 159 m³sk. Tall är det dominerande trädslaget som står för 74 % av volymen följt av gran 22 % och löv 4 %. Ca 41 ha skogsmark är klassad som G1 med en uppskattad volym om 3 300 m³sk. Under planperioden är 970 m³sk gallring föreslagen att utföras.

För skiftet i Baktsjaur sjön är det gemensam ägovidd med fastigheterna Arvidsjaur Baktsjaur 2:22 och 2:36.

Skogsvård

Inga skogsvårdsåtgärder är föreslagna under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Andel i allmäningn

Fastigheten ingår i Arvidsjaurs allmäning

Jakt

Skifte 1 ingår i Grundträsk VVO som jagar på ca 5 500 ha. Som fastighetsägare ingår en jakträtt.

Skifte 2 ingår i Aspliden VVO som jagar på ca 6 000 ha.

För skiftet i Baktsjaursjön är förhållandena gällande jakt okänd.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 9 Dec kl 12:00

Utgångspris: 850 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss