fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet i Älvsbyn

Försäljningssätt

Anbud senast fre 10 Dec

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
65,0 ha
Skogsmark
46,6 ha
Myr/kärr/mosse
15,6 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Vatten
2,1 ha
Virkesförråd
4 465 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVSBYN MANJÄRV 1:41

Om fastigheten

Fin skogsfastighet i Manjärv som ligger 2 mil nordväst om Älvsbyn och endast 6 km söder om Vidsel. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 62,9 ha landareal och 2,1 ha vatten. 46,6 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 4465 m³sk. Boniteten är 2,9 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 67 % tall, 24 % gran och 9 % löv. Goda möjligheter till fint fiske och jakt. Fastigheten ingår i Älvsby ÄSO:s licensområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Ludvig & Co i juni 2018 och uppräknad i oktober 2021. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 62,9 ha landareal och 2,1 ha vatten. 46,6 ha är produktiv skogsmark och fastigheten har ett virkesförråd om 4465 m³sk. Boniteten är 2,9 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 67 % tall, 24 % gran och 9 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Byggnad på ofri grund

Byggnaden i västra delen av skifte 1, på avdelning 1, är byggnad på ofri grund och ingår inte i köpet.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från inteckningar

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Forn- och kulturlämningar

Fem registrerade fornlämningar finns på fastigheten. Fyra fornlämningar på skifte 3, avd 5: Kokgropar och kemisk industri. En fornlämning på skifte 4, avd 1: Boplatsgrop. Se kartor.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Älvsbyns kommun

Jakt

Fastigheten ingår i Älvsby ÄSO:s licensområde där årets planerade avskjutning är 293 vuxna och 203 kalvar.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 10 Dec

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter