Lantbruk

Skogsfastighet i Åkerbränna

Högstbjudande

550 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 13 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
131,3 ha
Övrigmark
69,3 ha
Skogsmark
31,4 ha
Skogsimpediment
30,6 ha
Virkesförråd
1 648 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ ÅKERBRÄNNA 1:39

Om fastigheten

På totalt 131 ha varav 31 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd 1 600 m³sk. Naturreservat utgör 69 ha och myr ca 31 ha. Inga byggnader finns på fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Åkerbränna ca 2 mil nordväst om Junsele. Se översiktskarta och skogskarta.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2020 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98.

Fastigheten Sollefteå Åkerbränna 1:39 är belägen i Junsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av ett skifte med totalt ca 31 ha produktiv skogsmark.
Det totala virkesförrådet är ca 1 600 m³sk, med en stor andel gallrings- och röjningsskog.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 44 % av virkesförrådet.

Naturvärden
Ett Naturreservat ingår som Hänsynsmark på 69,3 ha i skogsbruksplanen och har således räknats bort från den produktiva skogsmarken samt från virkesförrådet.

Jakt

Jakten är utarrenderad till Lennart Nilsson i Junsele under hans återstående livstid.

Vägar

Utdebitering sker vid behov.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 3 700 kr.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Liknande fastigheter