fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet fördelat på tre skiften med totalt ca 10.7 hektar produktiv skogsmark samt fritidshus

Utgångspris

600 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår
  • Kolförråd 106 ton/ha

Om fastigheten

Skogsfastighet fördelat på tre skiften med totalt ca 10.7 hektar produktiv skogsmark samt fritidshus med sjöutsikt. Enligt skogsbruksplan upprättad 2023 inrymmer fastigheten ett virkesförråd om 1618 m³sk. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass S1 som utgör ca 765 m³sk samt S2 på ca 565 m³sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ JÖRN 1:46

Adress

Österjörn 39 93694 Jörn

Totalareal
13,5 ha
Skogsmark
10,7 ha
Myr/kärr/mosse
2,4 ha
Inägomark
0,3 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 618 m3sk
Total tillväxt/år
31 m3sk
Kolförråd/ha
106 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Enklare fritidshus i äldre stil med el indraget. Inget vatten & avlopp.

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades i augusti 2023 av Roger Larsson. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till 13,5 hektar varav ca 10,7 hektar utgör produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplanen inrymmer fastigheten ett virkesförråd om 1618 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 31 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,4 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 31 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass S1 som utgör ca 50% av arealen produktiv skogsmark följt av S2 som utgör ca 26% och G1 som utgör ca 23%.
För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Skogen skapar klimatnytta

Skogen gör stor nytta för klimatet. Den minskar behovet av fossil energi och har under lång tid lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark på denna fastighet uppgår enligt beräkningar till 1131 ton vilket motsvarar 4144 ton CO2e.

Försäljningsuppgifter

Försäljning av fastigheten sker via intresseanmälan, till ett utgångspris av 600 000 kronor. Vid intresse från flera så kommer försäljningen att slutföras genom sms-budgivning. Intresseanmälan ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling Maria Lindmark, maria.lindmark@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-10-28. Märk mailet med Skellefteå-Jörn 1:46. Använd gärna intresseanmälningsfunktionen på Ludvigfast.se

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren. En köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till friluftsliv, ev. jakt samt intilliggande fastighetsägare.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet med GPS så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält för att få information från skogsbruksplanen.

Arealuppgifter

Redovisad areal är hämtad från skogsbruksplanen och kan skilja sig från taxerad areal och lantmäteriets angivna areal. Total areal enligt lantmäteriet 134 627 kvm.

Jakt

Österjörns VVO, om 2573 hektar. För älgjakt ett licensområde.

Byggnader

Äldre fritidshus/jaktkoja med sjöutsikt. Träfasad samt plåttak. Allrum med liten köksdel samt mindre sovrum. Järnspis som ej använts på länge. Här finns el indraget men ej vatten och avlopp.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns ett upprättat Nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägarna samt Fu-gen Energi AB. Nyttjanderätten gäller en rätt för Nyttjanderättshavaren att nyttja delar av fastigheten för projektering av vindkraftverk.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter