fbpx

Skogsfastighet Floby

Utgångspris

8 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 15 feb

Anmäl intresse

Om fastigheten

Väl arronderad skogsfastighet om 58 ha varav 54 ha produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 11 500 m³sk. Gårdens byggnadsbestånd är av enklare beskaffenhet.
Fastigheten är belägen i Hällestad strax söder om Floby.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Falköping Bråttensby 1:2

Adress

Hällestad Planterbacken 4 521 53 Floby

Totalareal
58,0 ha
Skogsmark
54,8 ha
Småhusmark lantbruk
1,6 ha
Inägomark
1,6 ha
Virkesförråd
11 583 m3sk
Boyta
64 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus uppfört 1916 på torpargrund med timrad stomme och träfasad. Fönstren är kopplade 2-glas och på taket ligger plåt. Uppvärmning sker via direktverkande el, luftvärmepump samt köksspis. Vatten från borrad brunn och avlopp till äldre trekammarbrunn utan efterföljande rening, åläggande föreligger.

Planlösning
Ingång till liten hall, badrum med wc, handfat och dusch. Kök med enklare utrustning samt köksspis. TV-rum och sovrum. Övre plan utgörs av två små sommarrum och resterande oinredd kallvind.

Boarean uppgår till ca 64 m² enligt taxeringsinformationen.

Renoveringar
Huset byggdes till i mitten av 1970-talet med den del som utgörs av hall och badrum. I övrigt så har huset enkel standard.

Driftskostnad​
Total driftskostnad: 26 242 SEK/år​

I detta ingår följande kostnader:
Uppvärmning/El: 13 300 SEK/år
Vatten & Avlopp: 1 000 SEK SEK/år
Sophämtning: 1 655 SEK/år eller 2 225 SEK/år (om man har sortering med restavfall)
Sotning: 1 500 SEK/år
Försäkring: 8 787 SEK/år

Detta är nuvarande ägares driftskostnader med en person i hushållet.​

Tillkommer fastighetskatt med 3 623 SEK/år.

Energideklaration är ej utförd.​​​

Övriga byggnader

På gården finns ladugård, redskapsbod och vedbod. Samtliga av enklare beskaffenhet uppförda i trä under tak av plåt

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,8 ha med ett bedömt virkesförråd om 11 580 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 211 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,3 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 325 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 50% tall, 40% gran och 10% löv. Avverkningsförslaget under perioden ligger på ca 4 700 m³sk varav ca 4 300 m³sk avser föryngringsavverkning och ca 300 m³sk avser gallringsuttag.
Fastigheten har en stor andel mogen och avverkningsbar skog det finns även en del gallring som bör utföras inom det snaraste. Bråttensby har en enastående bra arrondering där allt är beläget i ett sammanhängande skifte med bra vägar och tillgänglighet inom skiftet.

Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i november 2023 av Södra.

Inägomark

Ca 1,6 ha inägomark som utgörs av ängsmark i huvudsak belägen vid gårdens byggnation.
Marken har inte brukats på senare tid.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomtmark, väg m.m.

Damm

Inom fastigheten finns även en mindre damm.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2024-06-30.
Den utrustning såsom jakttorn m.m. som finns på fastigheten ingår ej i överlåtelsen.
Fastigheten ingår i Lidans älgskötselområde samt kronhjortskötselområde och erbjuder jakt på framförallt älg, dov- och kronhjort samt rådjur.
Nuvarande jakträttsinnehavare önskar om möjligt att behålla jakträtten på fastigheten.

Övrigt

Nuvarande säljare som bor i huset önskar om möjligt att få hyra kvar efter tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen på sidan 3 är hämtade från skogsbruksplanen. Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 53,97 ha. Arealuppgift enligt fastighetstaxeringen uppgår till 54 ha och är fördelad på 54 ha skogsmark.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker enligt överenskommelse med fastighetsmäklare. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 15 feb

Utgångspris: 8 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter