fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet, fd gård, 14 ha, Bohult

Utgångspris

975 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 13 aug

Visning

  • Välkomna att besöka skog och mark på egen hand. Vänligen visa sedvanlig hänsyn till grannar, djur, eventuellt pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
14,8 ha
Skogsmark
10,7 ha
Skogsimpediment
2,5 ha
Betesmark
1,4 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
965 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÖGSBY BASEBO 5:1

Adress

Bohult Bäckhult 221 57990 Berga

Om fastigheten

Bohult, Berga
Skogsmark om cirka 11 hektar plus inägomark i ett samlat skifte med tillgång till väg. Hög andel växtlig skog i 35-årsåldern. Lättbrukade bestånd med bra skogsproduktion. Jakt. Det finns en förrådsbyggnad på fastigheten.

Fastigheten är idylliskt placerad ute på landet. Från väg 37 är det endast några kilometers körning med en omgivning av betesmarker, åkermarker, skog och lantgårdar. Den populära badplatsen Skiren ligger endast ett par kilometer bort. Här har vi en fastighet som bör intressera dig som är på jakt efter en ren skogsfastighet utan bostadshus, men även för dig som skulle vilja bosätta dig här och återskapa denna lilla gård som en gång i tiden var självförsörjande. Historian om en svunnen tid gör sig påmind genom syrener, fruktträd, byggnadslämningar som den gamla jordkällaren, inslaget av ängsmarker och den lilla ån där man fiskade kräftor.

Utgångspris: 975 000 kronor
Försäljningssätt: Bud senast 2021-08-13

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Förrådsbyggnad

Klädd med plåt på tak och fasad. Uppskattningsvis 5 x 10 meter. På fastigheten finns även en gammal jordkällare bevarad.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av Denny Rudén, Dr Skog AB, i februari 2021.

Skogsarealen är 10,7 ha. Virkesförrådet som är bedömt till 965 m³sk utgörs till stor andel av växtlig gallringsskog. Medelboniteten är uppskattad till 5,6 m³sk/ha. Tillväxten beräknas enligt planen i nuläget till ca 51 m³sk på en säsong vilket innebär att virkesförrådet ökar med ca 5 % på 1 år.

Under 80-talet härjade en brand från järnvägen som tog stora delar av skogen och även gårdens dåvarande byggnader. Det är också anledningen till att det är mycket likåldrig skog på fastigheten.

Goda möjligheter för skogsskötsel och skogsproduktion. Bra vägar finns i anslutning till och nära skogsmarken.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten. Däremot finns det lämningar kvar av den gård som en gång funnits här.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Jakt

Jakträtten följer med och övergår på tillträdesdagen. Jaktmöjligheter, främst på rådjur, vildsvin och älg.

Fiske

I den lilla ån som rinner genom utskiftet i norr fiskades kräftor under tiden gården var aktiv med boende. Det är osäkert hur tillgången är idag.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Visning

Spekulanter har möjlighet att fritt besöka fastigheten för besiktning av skog och skogsmark. Under sedvanlig hänsyn till skog, ev jakt, grannar, naturvårdsintressen och liknande.

Områdesbeskrivning

Byn Bohult ligger vackert lantligt beläget bara några kilometer från Korsvägen och väg 37. Den populära badplatsen Skiren ligger endast ett par kilometer från fastigheten. Vägen till Oskarshamn är ca 2 mil, till Berga är det ca 11 km och till Bockara ca 9 km.

Vägbeskrivning

Från Oskarshamn kör längs väg 37/47 mot Bockara och sväng av vid skylten "Finsjö". Se även bilagda kartor. Du kan även använda vår gårdskarta med gps-funktion.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 65 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 13 aug

Utgångspris: 975 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter