fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet ca 77 ha

Prisidé

7 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 3 maj kl 08:00

Visning

  • fre 16 apr, kl 13:30 - 16:00

    Anmälan till Joakim Ahlberg, 0470 745706

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
77,5 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
4,0 ha
Betesmark
2,0 ha
Skogsmark
69,0 ha
Skogsimpediment
1,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Boyta
120 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄXJÖ GRANSTORP 3:1

Adress

Gåtahult Fagraberg 35598 Ingelstad

Om fastigheten

Skogsfastighet med ca 71 ha produktiv skogsmark och ca 4 ha inägomark. Uppskattat virkesförråd ca 8 000 m³sk, motsvarande 112 m³sk per ha. Jaktmöjligheter. Bostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen ca 25 km sydost om Växjö.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugårdsbyggnad med tak av cementpannor på halva och tegelpannor på halva innehållande sedvanliga utrymmen, såsom fd djurdel, logdel etc.

Ekonomibyggnad med tak av tegelpannor.

Bostadshus

Plan 1
Ingång genom glasveranda.
Hall.
Vardagsrum med kakelugn.
Kök renoverat i slutet av 90-talet med köksspis.
Groventré.
Badrum med dusch, ej wc.
Finrum med kakelugn.

Plan 2.
Hall/ allrum.
Sovrum med kakelugn.

Källare under hela huset med förvaringsutrymmen.

Uppvärmning genom eldstäder och el-element.
Tak med tegelpannor.
Englasfönster med innanfönster.
Enskilt vatten, endast sommarvatten.
Enklare avlopp.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 71 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 8 000 m³sk, motsvarande ca 112 m³sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 7,5 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 364 m³sk.

Granplantorna som planterades efter stormarna är förädlade granar.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 4,3 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Fastigheten tillhör enligt länsstyrelsen Västra Rottnens ÄSO. Inget VVO.

Fiske

Fastigheten har del i Växjö Torsås-Hörda fs:3.
Ändamål, fiske i Rottnen.
Kräftfiske.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-05-03 OBS! Märk kuvertet Granstorp. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 25 km sydost om Växjö.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 3 maj kl 08:00

Prisidé: 7 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter