fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet ca 120 ha

Prisidé

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 30 Nov kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
122,6 ha
Tomtområde
122,6 ha
Virkesförråd
12 029 m3sk
Boyta
116 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT SPJUTARETORP 1:26

Adress

Spjutaretorp 6 34392 Häradsbäck

Om fastigheten

Skogsfasthet om ca 120 ha varav ca 108,6 ha produktiv skogsmark med ca 12 000 m³sk.
Bra arrondering och vägnät. Bostadshus och ekonomibyggnader.
Fastigheten är belägen ca 9 km sydöst om Häradsbäck.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Plan 1
Hall, groventré.
Badrum med wc och dusch.
Kök med vedspis (eldningsförbud).
Sovrum.
Vardagsrum med öppen spis (eldningsförbud).
Tv-rum.
Hall, finingång.

Plan 2
Hall.
Toalett.
Sovrum med utgång till balkong.
Sovrum.
Sovrum.

Eldningsförbud på samtliga eldstäder.

Källare.

Enskilt vatten genom borrad brunn.
Enskilt avlopp med tvåkammarbrunn, ej godkänt enligt dagens standard.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugård med tak av etternit och sedvanliga utrymmen såsom fd djurdel, logdel etc.
Fd smedja.
Äldre ekonomibyggnad för maskinförvaring.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av ATA 2014-11-13.
Ajourförd och tillväxtberäknad fram till oktober 2021 enligt säljarnas uppgifter.
Inga fältbesök genomförda i samband med ajourhållning och framskrivning.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 108,6 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 12 029 m³sk, motsvarande 111 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 5,2 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 452 m³sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten ca 6,3 ha inägormark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2022-07-01.

Enligt länsstyrelsen är Älmhult Spjutaretorp 1:26 > 1 är registrerad i Västra Almundsryds älgskötselområde. Fastigheten tillhör även Siggaboda m. fl. byars viltvårdsområde.
Älmhult Spjutaretorp 1:26 >2 är oregistrerad. Fastigheten tillhör Siggaboda m. fl. byars viltvårdsområde.

Fiske

Fastigheten har del i ÄLMHULT SPJUTARETORP FS:1, ändamål fiske i stensjön, lussegyl, västragöl, djupagyl och långegyl

Byggnad på ofri grund

På fastigheten finns en ekonomibyggnad på ofri grund.
Byggnaden är markerad med X på bifogad kartbilaga.

Naturvärden

Fastigheten berörs enligt skogsstyrelsen av ett område med biotopskydd, avd 35 enligt skogsbruksplanen.
Fastigheten berörs enligt skogsstyrelsen av två nyckelbiotoper, avd 9 och avd 35 enligt skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-11-30 OBS! Märk kuvertet Spjutaretorp. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 9 km sydöst om Häradsbäck.
Se bifogad kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 305 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 30 Nov kl 08:00

Prisidé: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter