fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet Ållekulla – 43 ha

Högstbjudande

5 250 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Charmig gårdsbild på naturskönt läge 15 minuter till Älmhult och 20 minuter till Osby som har bra tågförbindelser. En timme till Växjö och 40 min till Hässleholm. Ett projekt för er som söker ett boende på landet eller fritidsboende med anor där ni själva kan skapa er gård. Vackra betesmarker och vallar i nära anslutning till gården lämpar sig väl för djurhållning och självhushållning. Varierande landskap och historisk dimension av småskalighet. Välarronderad skog med mångfald. Varmt Välkomna!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OSBY ÅLLEKULLA 1:14

Adress

Ållekulla 1052 28396 Killeberg

Totalareal
43,0 ha
Tomtområde
43,0 ha
Virkesförråd
4 482 m3sk
Boyta
104 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Gårdsbild och boningshus

Boningshus om 104 kvm uppfört under plåttak. Fasad av rödmålad träpanel. Nedre plan inrymmer tre rum och kök. Målning i tak, allmogestil, vardagsrum, 1920-talet. Sättugn från 1920-talet. Övre plan inrymmer två mindre rum samt kallvind. Matkällare, jordkällare under huset med ingång utifrån.

Stall om ca 220 kvm. Rest under tak av eternit. Fasad av rödmålad stående träpanel.

Dubbelgarage.

Vatten och Avlopp

Enskilt vatten via två brunnar. En äldre stensatt brunn samt en nyare brunn med betongrör.
Godkänt avlopp. Trekammarbrunn med infiltration.

Värmesystem

Uppvärmning via eldstäder i bostaden, elradiatorer samt en luft/luft värmepump. Eldstäder besiktigade senast 2021.

Fiber

Fiber är inte indraget men finns draget ute i grusvägen som går förbi gården.

Inteckningar

3 inteckningar om 28 000 kr.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten, tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2022-06-27, av Mattias Persson. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 36,8 ha med ett uppskattat virkesförråd om 4 482 m3sk, vilket ger ett medeltal om 122 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 2 022 m³sk. Trädslagsfördelningen är 37 % gran, 14 % tall, 19 % bok och 30 % övrigt löv. Medelboniteten är beräknad till 7,4 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 188 m³sk. Åldersfördelning från 5 - 115 år, med tyngdpunkt i ålder 5 -15 år.

Skogsvård

Väletablerat vägnät ger god tillgång till fastigheten. God arrondering. De senaste avverkningarna är inte planterade och plantering fodras. Överlag genomröjd fastighet. Endast visst röjningsbehov föreligger.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Betesmark

Vacker, naturskön betesmark och vall om 8 ha. omgärdas av vackra stenmurar och grova lövträd.

Arealuppgifter

Areal enligt skogsbruksplan; 43,2 ha.
Areal enligt kartbild; 43,2 ha.
Areal enligt fastighetsregister; 42 ha.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare, Mikael Pålsson.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.
Visning av byggnader sker enligt de tider som erbjuds att boka via hemsidan.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 28 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter