fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 99 ha

Utgångspris

11 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet utan byggnader belägen i Lyrestad norr om Mariestad. Den produktiva skogsarealen uppgår till 98 ha med ett bedömt virkesförråd om 12 855 m³sk. Fastigheten domineras av yngre och medelåldersskog fördelad på tre närliggande skiften, samtliga med tillgång till väg.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Mariestad Lyrestads-Anderstorp 2:33

Adress

Lyrestad Mariestad

Totalareal
99,2 ha
Skogsmark
98,2 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
12 855 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 98,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 12 855 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 131 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,8 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 662 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 34% tall, 48% gran och 18% björk. Avverkningsförslaget ligger på ca 2 100 m³sk varav 800 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 1 300 m³sk i ett gallringsuttag. Fastigheten domineras av tillväxtskog med tyngdpunkt i åldersintervallet 20-40 år. Om föreslagna åtgärder enligt planen följs förväntas virkesförrådet uppgå till dryga 17 000 m³sk vid periodens slut. Fastigheten har något varierande boniteter och bitvis ojämna bestånd. Det finns ett uppdämt behov av röjning vilket bör göras snarast för att skapa växtliga bestånd. Skogen är fördelad på tre närliggande skiften, samtliga med tillgång till bra väg.

Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i februari 2023 av Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2023-06-30. Fastigheten ingår i Lyrestadsälgskötselområde. Fastigheten erbjuder jakt på framförallt rådjur, vildsvin och älg.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till 99,56 ha.
Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till 99 ha fördelat på 93 ha skogsmark och 6 ha impediment.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 31 maj 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sara Gyllensvaan, Kämpagatan 1, 532 37 Skara eller sara.gyllensvaan@ludvigfast.se tillhanda senast 31 maj 2023. Använd gärna bifogad budblankett.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 31 maj

Utgångspris: 11 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter