fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 97 ha

Utgångspris

8 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 8 Nov

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet söder om Gullspång. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 90 ha med ett bedömt virkesförråd om 10 550 m³sk samt 5 ha åkermark och därtill övrig mark. Fastigheten domineras av ungskog med bra tillväxt. Möjlighet finns att lägga bud på objektet som helhet eller på delar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Gullspång Torsvid 4:9, Småmysterna 1:2-1:6 samt del av Väggetorp 1:6

Totalareal
97,2 ha
Övrigmark
1,4 ha
Åkermark
5,4 ha
Skogsmark
90,3 ha
Impediment
0,1 ha
Virkesförråd
10 551 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 90 ha med ett bedömt virkesförråd om 10.550 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 117 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 9,4 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 597 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 12% tall, 59% gran, 26% björk och 3% öv.löv. Avverkningsförslaget ligger på ca 2 900 m³sk varav 940 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 1 960 m³sk i ett gallringsuttag.

Fastigheten har en stor andel andel ungskog med hög tillväxt. Om föreslagna åtgärder enligt planen följs förväntas virkesförrådet uppgå till ca 13 600 m³sk vid periodens slut. Det finns ett uppdämt behov av röjning vilket bör göras snarast för att skapa växtliga bestånd. ​

Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i september 2023 av Lars Densborn.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Området erbjuder jakt på framförallt älg, rådjur, vildsvin och dovhjort.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen avser samtliga fastigheter inom försäljningsobjektet och är ​hämtade från skogsbruksplanen.

Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till:
Gullspång Torsvid 4:9, 25,69 ha
Gullspång Småmysterna 1:2, 5,95 ha
Gullspång Småmysterna 1:3, 1,6 ha
Gullspång Småmysterna 1:4, 0,34 ha
Gullspång Småmysterna 1:5, 0,32 ha
Gullspång Småmysterna 1:6, 0,33 ha
Gullspång Väggetorp 1:6 avser del av fastighet därav lämnas ingen arealuppgift enligt fastighetsregistret.

Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till:
Gullspång Torsvid 4:9
Arealuppgifterna ej justerade efter Lantmäteriförrättning.

Gullspång Småmysterna 1:2-1:6
Total areal 8 ha fördelat på 6 ha skogsmark och 2 ha åkermark.​​

Mast

Anläggningsarrende finns upprättat avseende mast beläget på Väggetorps skifte. Årlig arrendeintäkt uppgår till 10 299 SEK. För mer information om avtal och avtalstid kontakta ansvarig fastighetsmäklare. ​

Försäljningssätt

Möjlighet finns att lägga bud på försäljningsobjektet som helhet, alternativt på delar. En förutsättning för en delförsäljning är att fastighetsbildning är genomför samt att säljaren finner det sammanlagda priset fördelaktigt. De lantmäterikostnader som uppkommer till följd av en delning bekostas av köparen.

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 8 november 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Skriftligt bud skall vara Sara Gyllensvaan, Ludvig & Co Fastighetsförmedling tillhanda senast 8 november 2023 insändes via e-post till sara.gyllensvaan@ludvigfast.se eller per post till Rådhusgatan 1, 541 30 Skövde. ​​
​Använd gärna bifogad budblankett.​​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 590 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 8 Nov

Utgångspris: 8 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter