Skogsfastighet

Skogsfastighet 95 ha

Utgångspris

8 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 25 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
95,8 ha
Skogsmark
90,2 ha
Myr/kärr/mosse
1,3 ha
Åkermark
3,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,9 ha
Virkesförråd
14 420 m3sk
Boyta
55 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Skara Nätersäter 1:6

Adress

Nätersäter 532 92 Axvall

Om fastigheten

I natursköna Vallebygden mellan Skara och Skövde ligger denna skogsfastighet. Den produktiva skogsarealen uppgår till 90 ha med ett bedömt virkesförråd om 14 420 m³sk. Fastigheten är i huvudsak arronderad i ett skifte och har god bonitet. Inom Nätersäters ägor finns flera mindre sjöar, här finns både egen jakt- och fiskerätt från och med tillträdesdagen. Fastigheten erbjuder goda möjligheter till rekreation samt en torpstuga med tillhörande uthus.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggandsbestånd

Inom fastigheten finns en torpstuga uppförd vilken är lämplig som jakt- eller fritidsstuga. Huset är uppfört på torpargrund med timrad stomme, fasad av stående träpanel och på taket ligger plåt. Uppvärmning sker via direktverkande el och eldstäder. Vatten finns indraget med ett enkelt köksavlopp.

Stugan inrymmer två rum med öppen spis och kök med vedspis.

I anslutning till torpet finns två ekonomibyggnader som används till förråd och garage samt utedass. Byggnaderna är uppförda i trä och bär tak av plåt.

Vattnet är gemensamt med fastigheten Nätersäter 1:7.​

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsarealen uppgår till 90,2 ha med ett bedömt virkesförråd om 14 420 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 160 m³sk/ha.
Markens medelboniteten har bedömts till höga 9,8 m³sk/ha och år och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 597 m³sk.
Trädslagsfördelningen består av 54% gran, 40% löv och 6% ek. Fastigheten domineras av skog i huggningsklasserna K1-G2 och är fördelad på tre skiften varav det störta skiftets areal uppgår till hela 85 ha. Fastigheten är delvis kuperad och det går en skogsväg genom fastigheten. ​​

Avverkningsförslaget under planperioden uppgår till 3 420 m³sk, därav slutavverkning 950 m³sk och gallring 1 700 m³sk. Skogsvård med röjning kommer uppstå under perioden då 22 ha återfinns i åldersintervallet 0-20 år.
Följs avverkningsförslaget så kommer det totala virkesförrådet att öka till 16 970 m³sk i slutet av planperioden.
Avd. 19, 21 och 31 har sedan planens upprättande återplanterats med gran.
Nätersäter är en mycket naturskön fastighet med sina stora ekar, inägomarker och sjöar som bryter av i skogslandskapet och också bidrar till ett rikt djurliv.
Skogsuppgifterna är baserade på skogsbruksplan upprättad i april 2018 och som är framskriven och uppdaterad per augusti 2019 vad gäller virkesförråd och utförda åtgärder. Planläggare är Björn Larsson, uppdateringen är utförd av Tommy Ek på Vadsbo skog.

Inägomark

Ca 3,4 ha inägomark/viltåker som i huvudsak är belägen i anslutning till byggnationen. Det finns inga stödrätter till marken.

Övrig mark

Ca 0,9 ha övrig mark som utgörs av tomt, vägar mm.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Här finns jaktbara vilt såsom älg, rådjur m.m.

Vatten & Fiske

Inom fastigheten ligger Stora Rödsjön, Lilla Rödsjön och Hattaren. Vattenarealen uppgår till ca 3,5 ha. Förutom fiskerätt i dessa sjöar har fastigheten även del i det samfällda fisket i Skara Öglunda FS:2 som avser fiske i Flämsjön och Skara Öglunda FS:3 som avser fiske i Emten. Det finns i huvudsak tillgång på gädda och abborre.​

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns en Fornlämning registrerad som berör avd.2. Fornlämningen avser lägenhetsbebyggelse, aktnr: 10210600820001. (Källa: Sesverige)

Arealer

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till 93,752 ha.
Arealuppgifterna enligt fastighetstaxeringen uppgår till 95 ha fördelat på 87 ha skogsmark, 4 ha skogsimpediment, 2 ha åkermark, 1 ha betesmark och 1 ha övrig mark.​

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 480 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter