fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 89 ha

Högstbjudande

8 300 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 7 jun

Visning

  • Fastigheten kan besiktigas på egen hand eller genom bokning med mäklaren.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
88,9 ha
Skogsmark
82,9 ha
Impediment
1,2 ha
Väg och kraftledning
2,9 ha
Övrigmark
1,9 ha
Virkesförråd
9 712 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LINKÖPING AMUNDEBO 1:10 Del av

Adress

Gillersfall Oppgård 1 59053 Ulrika

Om fastigheten

Fastigheten består av ett större skifte med bra arrondering och väl utbyggt vägnät. Tillkommer ett mindre utskifte på 0,8 ha. Egen grustäkt och skog i alla åldersgrupper. Virkesförråd ca 9 700 m³sk. Strand i Avgölen och fiskerätt.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Såghuset

Såghuset är uppfört på plint. Träfasad. Plåttak. Innehåller sågverksutrustning. Sågverksrörelsen lades ner på 1970- talet.

Virkeslager

Fasad av trä. Plåttak. Gjutet golv.

Truckgarage

Fasad av trä. Plåttak.

Boden

Träfasad. Plåttak. Innehållande sedvanliga förrådsutrymmen.

Friggeboden

Träfasad. Plåttak.

Skogsuppgifter

På kartmaterialet står det 2011, vilket är en felmärkning.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet är under avstyckning från stamfastigheten. Ansökan är sedan tidigare inlämnad till lantmäteriet. Säljaren avser att behålla brukningscentrum Gillersfall med ca 4 ha mark och byggnaderna. Området är markerat grönt på fastighetskartan. Säljaren tar kostnaden för fastighetsbildningen förutom den del som kan härledas till köparens egen fastighetsreglering om så förekommer.

Fiske

Fastigheten har andel i samfällt fiske i Avgölen. I Avgölen finns det signalkräftor. Fiskelotter för kräftfisket har skett genom sämjedelning.

Jakt

Älgjakten är utarrenderad . Älgjakten är fri för köparen från 1/7 2022.

Övriga marktyper

På fastigheten finns en grustäkt för husbehov utav naturgrus.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 355 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 7 jun

Högstbjudande: 8 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter