fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 82 ha Torrskog

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 30 sep

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,2 ha
Skogsmark
58,2 ha
Skogsimpediment
24,0 ha
Virkesförråd
7 283 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BENGTSFORS BORGEN 1:20

Adress

Bengtsfors Borgen 1:20

Om fastigheten

Belägen strax söder om Torrskog och omfattar ca 58 ha produktiv skogsmark med totalt ca 7280 m3sk varav ca 1500 m3sk i avverkningsbara klasser. Jakträtt, förekomst av vildsvin.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Sammanhängande tall dominerad skogsmark med stora inslag av öppna myrar. Produktiv skogsmark om ca 58 ha med ett totalt virkesförråd om ca 7280 m3sk varav ca 1500 m3sk i avverkningsbara klasser. Skogsbruksplanen upprättad av Janne Kjellström i maj 2020, uppdatering har gjorts med ett års tillväxt.

Jakt

Jakträtten är tillgänglig för en köpare och jakten ingår idag Borgans Jaktklubb där fastigheten har två jägarplatser med möjlighet till var sin gäst. Både småvilt och älg jagas på totalt ca 500 ha. Även förekomst av Vildsvin.

Gällande småviltsjakten så kommer jaktklubbens markägare att ta beslut gällande en köpare om samma förutsättningar skall gälla framgent. Dvs att en köpare skall inte se det självklart att får jaga småvilt på 500 ha utan detta måste först godkännas av berörda markägare i Borgans Jaktklubb.

Vägar

Från allmän väg mot Torrskog via vägsamfällighet Flolanda GA:5, går skogsbilväg in förbi Rötjärn och över fastigheten med vändplan på grannfastighet. Även väg in vid Lindtjärn, dock är den vägen delvis igenvuxen och ej idag farbar med lastbil/personbil. Kostnad för underhåll varierar över tid.

Vägbom finns på skogsbilvägen, den är stängd men olåst. Går bra att passera men var god och håll den stängd vid besiktning av skogsmarken.​

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Bengtsfors kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 750 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 30 sep

Utgångspris: 3 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter