fbpx

Skogsfastighet/vindkraft 67 ha, Lur

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 4 jun kl 12:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet i Lur norr om Tanumshede med Vindkraftverk. Domineras av gallringsskog, klass G1. Virkesvolym om ca 4900 m3sk varav ca 600 m3sk i avverkningsbara klasser. Egen jakträtt och älgjakt i lag.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TANUM VÅLLE 1:19

Adress

Vålle 1:19 Lur

Totalareal
67,8 ha
Skogsmark
44,1 ha
Berg/hällmark
21,3 ha
Åkermark
0,4 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
4 911 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Marken domineras av blandskog med merparten tall i behov av gallring. Produktiv skogsmark ca 44 ha och totalt virkesförråd om ca 4 900 m3sk varav förslag till avverkning 219 m3sk och gallring 610 m3sk under närmaste 10 års perioden.

Mer information i skogliga bilagor.

Skogsbruksplanen är upprättad av Kristofer Nyström i April 2022, inga åtgärder är gjorda efter planens upprättande. Virkesförrådet är uppräknat med tillväxt till 2023.

Jakt

Egen jakträtt och ingår i älgjaktlag.
Förekomst av Vildsvin.

Vindkraftverk

Ett vindkraftverk finns på fastigheten, genererar mellan 50 000-60 000 SEK/år enligt uppgifter från säljaren. Avtalet är skrivet år 2004 med Rabbalshede kraft och gäller i 30 år, kopia finns hos mäklaren. Intäkten för 2024 tillfaller säljaren i sin helhet.

Arealuppgifter

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med areal från fastighetsregistret. Enligt skogsbruksplan samt Metrias karta omfattar fastigheten 67,8 ha, fastighetsregistret ca 61 ha. När fastigheten bildades gjordes ingen ommätning av arealen, se även fastighetsbildningsdokument.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​

Förvärvstillstånd

För privatperson som ej varit mantalsskriven i glesbygd i Tanums kommun senaste året krävs förvärvstillstånd, avgift 4 600 kr. Mäklaren bistår en köpare med ansökan om förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen. För Juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd från Jordbruksverket.

Taxeringsvärde

Då fastigheten är nybildad har den ej erhållit taxeringsvärde ännu.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 4 jun kl 12:00

Utgångspris: 3 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter