Skogsfastighet

Skogsfastighet 63 ha

Utgångspris

4 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 23 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
63,1 ha
Åkermark
2,0 ha
Skogsmark
55,0 ha
Skogsimpediment
6,1 ha
Virkesförråd
6 939 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HYLTE HOLSERYD 1:12

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet i ett skifte utan byggnader. Totalt 63 ha varav 55 ha skog, virkesförråd ca 7000 m³sk. Bonitet 7 m³sk/ha och år. Egen jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Leif Persson från AL Skogsdata inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 55 ha med ett virkesförråd om totalt 6939 m³sk varav ca 3470 m³sk är G2, S1- och S2 skog. För utförlig skoglig data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Skogsvård

Nuvarande ägare har lagt ner ett stort engagemang och många arbetstimmar i fastighetens skötsel. Det finns idag därför inget behov av skogsvårdsåtgärder mer än som följdåtgärder efter de avverkningsförslag som gjorts av planläggaren. Först i senare delen av den 10-åriga planeringsperioden finns behov av röjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare markering av dessa.

Inägomark

Marken brukas av en lantbrukare i trakten. Ingen ersättning utgår. Det finns inga stödrätter att överta.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. Fornminnen i form av fossil åkermark och en torpruin finns i avdelning 31 (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen på kontraktsdagen. Området håller en god stam av rådjur och älg. Fastigheten ingår i Femsjö-Färgaryds ÄSO. Älgjakten bedrivs tillsammans med grannar på ca 900 ha och den 3 åriga tilldelningen är 4 vuxna och 6 kalvar.

Vindkraft

Vindkraftsetablering är inte aktuell i dagsläget. Området har undersökts av markägarna med Södra som samarbetspartner. Vindkraftsetableringen föll då på kringliggande naturvärden.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

En interaktiv gårdskarta finns på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter