fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet om ca 61 ha Tösse

Utgångspris

6 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 5 jul kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
64,2 ha
Skogsmark
57,8 ha
Berg/hällmark
0,6 ha
Åkermark
5,0 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
11 432 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÅMÅL TÖSSE-DALEN 1:11

Om fastigheten

Skogsfastighet med tillhörande torpstuga belägen strax nord-väst om Tösse i Åmåls kommun. Goda boniteter, jämn åldersfördelning och högt kubikförråd om totalt ca 11 400 m3sk och omfattar enligt skogsbruksplanen ca 58 ha produktiv skogsmark och ca 5 ha åkermark. Egen jakträtt på småvilt och älgjakt på kalv.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Torpet Gösterud

Gammal torpstuga från 1800-talet belägen i norra delen av fastigheten, avd 12 i skogskartan. Timmerstomme på stensatt grund under tegeltak. Är i stort renoveringsbehov. Inrymmer hall, kök och rum samt en oinredd vind. Vedspis och öppen spis är ej eldningsbara. Möbler och lösöre ingår ej utan behålls av säljaren. Byggnaden är oförsäkrad. Säljaren friskriver sig från fel och brister i byggnaden och överlåter den i befintligt städat skick.

Skogsuppgifter

God skogsmark med måttlig kupering vilken domineras av granskog med 51 % av volymen, totalt virkesförråd om ca 11 400 m3sk varav ca 8800 m3sk i avverkningsbara klasser. Medebonitet om 8,0 m3sk/ha/år. Skogsbruksplanen upprättad i maj 2019 av Södra, Lars Lindbäck. Kartan har ritats om efter avstyckning av byggnader med ca 6 ha mark. Uppräkning av två års tillväxt har ej gjorts pga att uttag nyligen har gjorts av granbarkborre angripen skog med ca 300 m3fub vilket beräknas gå jämnt upp med tillväxten ca. Virkesvältor vid väg räknas som lösöre och ingår ej i köpet. Se vidare information i skogliga bilagor.

Jakt

Egen jakträtt på småvilt och älg. Oregistrerad mark med älgjakt på kalv.

Jordbruksmark

Består av ca 5 ha åkermark som har brukats som vall av säljaren. Areal enligt Jordbruksverkets blockkarta är 4,64 ha. EU-stödet för 2021 skall behållas i sin helhet av säljaren. EU-stödrätter följer köpet och skall överföras till en köpare i början av 2022.

Vägar

Del i vägsamfällighet Sotebyn GA:1 med två vägdelar, dels Jakobsbyn-Hörnet och dels Dalevägen. Kostnad för underhåll varierar olika år. Fastigheten har även del i två gamla samfällda vägar Tösse-Dalen S:2, S:3 samt förmånsservitut över grannfastigheter fram till egen mark. Då fastigheten är nybildad finns inga exakta kostnader för fastigheten i de gemensamma vägarna.​

Lantmäteriförrättning

Fastigheten är nyligen bildad och avstyckad från Tösse-Dalen 1:10. Därav är fastigheten ej åsatt ett taxeringsvärde.

Areal

​Den officiella totala arealen är 61,3098 ha enligt registret och fastighetsbildningen. Enligt digitala kartan via Metria är den totala arealen 64,48 ha, skogsbruksplanen grundar sig på den digitala kartan och visar på 64,2 ha.​

Gränserna är ungefärligt inmätta och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 5 jul kl 12:00

Utgångspris: 6 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter