Lantbruk

Skogsfastighet 60 ha Trollhättan

Utgångspris

4 195 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 5 okt, kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
60,5 ha
Övrigmark
1,1 ha
Inägomark
0,6 ha
Skogsimpediment
5,1 ha
Skogsmark
53,7 ha
Virkesförråd
7 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TROLLHÄTTAN GRÄSMADEN 1:3

Om fastigheten

Skogsfastighet med jakträtt söder om Trollhättan. Omfattar ca 60 ha skogsmark med virkesförråd om ca 7 400 m³sk varav ca 2 400 m³sk i avverkningsbara klasser.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2018-11-09 och uppdaterad 2020-08-27 omfattar fastigheten 53,7 ha produktiv skogsmark och 5,1 ha impediment. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 400 m³sk varav ca 2 400 m³sk bedöms vara i avverkningsbar huggningsklass. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,7 m³sk/ha/år med en tillväxt på ca 311 m³sk/ha/år. Skogsmarken är barrdominerad med 53% gran och 25% tall. Mer information i skogliga bilagor och kartor.​

Jakt

Egen Småviltsjakt och ingår i Assarebo glösemosse älgjaktlag om ca 1000 ha som del i Trollhättan Södra Älgskötselområde. Ingår även i kronhjortsområde.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten har andel i Trollhättan Sörby GA:1 med avgift 1148kr/år och Trollhättan Sjölanda GA:3 med avgift 1460kr/år. Gemensamhetsanläggningarnas ändamål är väg.

Fastighetstaxering

Fastigheten är nybildad och har ej erhållit taxeringsvärde. Preliminär taxeringskod 110

Hundträningsbana

Markområde om ca 5000 kvm muntligen upplåten till hundträningsbana. Årlig ersättning 2800kr/år ex moms.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter