Skogsfastighet

Skogsfastighet 57 ha

Utgångspris

4 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 17 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
57,9 ha
Skogsmark
56,9 ha
Övrigmark
1,0 ha
Virkesförråd
5 669 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSBORG LINDHULT 1:48

Adress

Lindhult Karlsborg

Om fastigheten

Skogsfastighet belägen norr om Undenäs i Karlsborgs kommun. Fastigheten som är bebyggd med ett garage har en produktiv skogsareal om ca 57 ha med hög andel välväxande gallringsskog där tallen utgör det dominerade trädslaget. Virkesförrådet är bedömt till 5 669 m³sk. Fastigheten har god tillgänglighet och egen jakt från och med tillträdesdagen.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 56,9 ha fördelat på två skiften med ett bedömt virkesförråd om 5 669 m³sk vilket ger ett
genomsnittligt virkesförråd om 100 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7,1 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är
beräknad till 317 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 75% tall, 18% gran och 7% löv.

Skogen är inne i en hög tillväxt med mycket skog i de yngre huggningsklasserna R2 och G1 med 17,7 ha respektive 30,3 ha. Åtgärdsförslaget de kommande 10 åren är gallringar för bibehållen hög löpande tillväxt och god virkesproduktion samt röjningar med möjlighet att själv välja inriktning på sitt skogsbruk. Avverkningsförslaget ligger på ca 1 520 m³sk varav ca 1 460 m³sk utgörs av ett gallringsuttag. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i januari 2020 av skogskonsult Torbjörn Knipbo.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Undenäs norra älgskötselområde och älgjakten bedrivs tillsammans med Lindhultsälgjaktlag.
Området erbjuder god tillgång på vilt, framförallt älg, vildsvin och rådjur men även skogsfågel.

Garage

Inom fastigheten finns en äldre murad garagebyggnad under tak av plåt.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Förvärvstillstånd

För köpets giltighet krävs att köparen erhåller förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 55,2495 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 59 ha skogsmark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 57,71 ha.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 930 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter