fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 48 ha, Hålanda

Högsta bud

3 350 000 kr

Utgångspris: 3 250 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Bud senast mån 29 maj kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Skogsfastighet med jakträtt i Hålanda, Ale kommun. Omfattar ca 44 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 2 300 m³sk , allt i växande huggningsklasser. God bonitet om 7,7 och tillväxt med ca 200 m³sk/år.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ALE JÄRNKLEV 1:10

Adress

Skogsfastighet i Hålanda

Totalareal
48,1 ha
Skogsmark
44,9 ha
Skogsimpediment
1,3 ha
Inägomark
1,3 ha
Väg och kraftledning
0,6 ha
Virkesförråd
2 272 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad 2023-03-07 av Per Moberg (telenr: 0521-572415) från Ludvig & Co omfattar fastigheten ca 44,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 2 300 m³sk varav allt är i växande huggningsklasser (röjning och gallring). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,7 m³sk/ha/år. Skogsmarken är barrdominerad med 60% gran och 25% tall. Mer information i skogliga bilagor.

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten och är tillgänglig för köpare från och med tillträdesdagen.
Småvilt i området består bland annat av vildsvin, hare, rådjur och dovhjort.
Fastigheten ingår i Verle jaktklubb om ca 400 ha och har en tilldelning på 1vuxen och 1 kalv.
Fastigheten ingår i Hålanda älgskötselområde och Hålanda Kronskötselområde.

Fiske

Fiskerätt i angränsande sjö, Holmevattnet.

Planer, bestämmelser mm

Del i:
Ale Verle GA:1. Gemensamhetsanläggningens ändamål är väg.

Nyckelbiotop

På skiftet finns registrerad Nyckelbiotop. För mer information gå in på Skogsstyrelsen https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-ochklimat/biologisk mangfald/nyckelbiotoper/ och https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/karttjanster/skogens-parlor/

Forn- och kulturlämningar

På skiftet finns flera registrerade fornlämningar. För mer information gå in på Riksantikvarieämbetets Fornsök - https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/

Arealuppgifter

Markareal enligt skogsbruksplanen uppgår till totalt 48,1 hektar. Areal enligt Metrias karttjänst uppgår till 49,07 hektar. Areal enligt fastighetsutdraget uppgår till 490 814 m². Fastigheten är nyligen avstyckad och någon taxerad areal är än inte registrerad. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Pantbrev

Fastigheten är fri från inteckningar och pantbrev.

Taxeringsvärde

Fastigheten är nyligen bildad (2022) och har ännu inte erhållit något taxeringsvärde.

Visning

Visning hålls inte av obebyggda fastigheter. Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. På fastigheten finns det en vägbom, i början av uppfarten till Järnklev 1:4. Vänligen blockera inte uppfarten genom att parkera vid bommen när du besöker fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 29 maj kl 12:00

Utgångspris: 3 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter