fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet

Utgångspris

5 800 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 26 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,5 ha
Skogsmark
41,9 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Övrigmark
0,2 ha
Skog med restriktion
5,5 ha
Virkesförråd
8 707 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av Tibro Västerhönsa 1:7 och 2:13

Adress

Västerhönsa 13 543 91 Tibro

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet om 47 ha fördelat på tre skiften med ett bedömt virkesförråd om 8 700 m³sk. Fastigheten domineras av gallrings- och föryngringsmogen skog med inriktning mot tall. Fastigheten ligger strax norr om Tibro.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 41,9 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 700 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 208 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,8 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 157 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 87% tall, 12% gran och 1% löv. Avverkningsförslaget ligger på ca 4 730 m³sk varav 4 500 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 230 m³sk i ett gallringsuttag. Skogen domineras av gallrings- och föryngringsmogen skog med inriktning mot tall. Fastigheten är fördelad på tre skiften med bra tillgänglighet.

Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2021 och av Södra och framskriven till dags datum av planläggaren.

Naturreservat

5,5 ha av fastigheten är naturreservat. Själva marken ägs av fastighetsägaren men det finns ingen nyttjanderätt till skogen. Området ingår i Degermossen naturreservat. ​

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2023-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Fastigheten ingår i älgskötselområde.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Försälningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 26 november 2021. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & CO, Sara Gyllensvaan, Rådhusgatan1, 541 30 Skövde eller sara.gyllensvaan@ludvig.se, tillhanda senast 26 november 2021. Använd gärna bifogad budblankett.

Fastighetsbildning

Försäljningen avser område av fastighet. Området som helhet kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet.
De lantmäterikostnader som uppkommer till följd av en delning bekostas av köparen. Äganderätten kan övergå till en köpare, först efter att ovan nämnda lantmäteriförrättning är registrerad. För ytterligare information, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.​​

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 26 Nov

Utgångspris: 5 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter