fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 47 ha Bengtsfors

Utgångspris

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark. Bommen är olåst men stängd. Var noga att stänga bommen vid avslutad besiktning.

Anmäl intresse

  • Ny

Om fastigheten

Attraktiv skogsfastighet ca 10 km nord-väst om Bengtsfors i ett sammanhängande skifte med egen väg och vändplan. Välskött växande skog med ett totalt virkesförråd om ca 7670 m3sk varav ca 1900 m3sk i avverkningsbara klasser. Jaktmark med jaktstuga och förekomst av vildsvin.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

BENGTSFORS DÅVERUD 1:5, 1:8

Totalareal
47,7 ha
Skogsmark
46,8 ha
Skogsimpediment
0,6 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
7 673 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga/arbetsbod

En mindre stuga finns med tillhörande uthus och utedass. Träbyggnad under plåttak med enkel standard och uppvärmningsmöjlighet via vedkamin.

Skogsuppgifter

Välskött skogsmark om 46,8 hektar produktiv mark med en virkesvolym om totalt 7673 m3sk och med ca 1900 m3sk i avverkningsbara klasser. Stor andel gallringsskog i åldern 40-60 år. Skogsbilväg med bom och vändplan på egen mark. Skogsbruksplanen upprättad av Henrik Gynnemo i december 2022 och är anpassad för dubbelcertifiering. Mer information i bilagd skogsbruksplan.

Jakt

Jakträtten upplåten till och med 29 juni 2023. ​Älgjakt i Hedalens jaktlag med en jägarplats.
Foderautomat och intilliggande jakttorn tillhör jägarna.

Vägar

Allmän väg samt del i Gällsbyn GA:1 förbi Dåverud och sen kort bit på gemensam skogsbilväg och sen vänster upp på egen skogsbilväg med bom. Skogsbilvägen har några branta backar och vändplanen är något snäv men har används sedan den byggdes till virkestransporter med både bil och släp.

Gällsbyn GA:1 förvaltas av Holtane-hökhult-tegane vägsamfällighet där Dåverud 1:5 har 0,10 % och Dåverud 1:8 har 0,16 %. Utdebitering varierar efter behov men var år 2021 totalt 511 kr för fastigheterna.

Vägen har plogats 14 dec men vid besiktning tag gärna en fyrhjulsdriven bil. Bommen är stängd men olåst under försäljningsperioden. Var noga och stäng till bommen efter avslutad besiktning.​

Äldre inskrivna nyttjanderätter

Det finns två stycken nyttjanderätter inskrivna i Dåverud 1:8. En för jakt från 1991 och en för skogsavverkning från 2014. Ingen av dem gäller längre och arbete har inletts för att stryka dem ur fastighetsregistret. Dessa nyttjanderätter skall vara strukna från fastighetsregistret före tillträde kan ske på fastigheten, säljaren ombesörjer och bekostar dessa åtgärder.

Areal

Den officiella totala arealen är 415403 kvm enligt registret och fastighetsbildningen. Enligt digitala kartan via Metria är den totala arealen 47,62 ha, skogsbruksplanen grundar sig på den digitala kartan och visar på 47,7 ha samt taxerad areal om 45 ha.​

Gränserna är ungefärligt inmätta och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.​

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter