fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 45 ha, Dals-Långed

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 18 maj kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,5 ha
Skogsmark
42,8 ha
Skogsimpediment
2,3 ha
Övrigmark
0,4 ha
Virkesförråd
6 678 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BENGTSFORS HÄRSBYN 1:7

Adress

Dals-Långed

Om fastigheten

Skogsfastighet i ett skifte om ca 43 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 6675 m3sk. Fin jaktmark i varierande terräng med utsikt över Laxsjön i väster och gräns mot Tapptjärn i öster.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsmark i delvis kuperad terräng, god åtkomst från befintliga vägar. Totalt virkesförråd om 6678 m3sk varav ca 3880 m3sk i avverkningsbara klasser. Domineras av gran och tall med 88 % av volymen, skog i princip i alla åldersklasser. Medelbonitet om 8,8 m3sk/ha/år. Skogsbruksplanen upprättad av Jägmästare Per Moberg, Ludvig & Co (tele: 0521-572415) i januari 2021.

Jakt

Jakträtten har varit muntligen upplåten men tillgänglig för en köpare från 2021-07-01. Marken har haft egen licens på älgkalv och egen småviltsjakt. Även viss förekomst av Vildsvin finns på marken. Eventuella jakttorn mm som tillhör dagens jägare räknas som lösöre och ingår ej i köpet.

Vägar

Allmän väg från Dals-Långed samhälle och norrut mot Baldersnäs. Del i Enet GA:4 som sköts av Hallebyvägens samfällighetsförening. Fastigheten har också rätt enligt servitut till utfart för virke över Härsbyn 1:4, 1:5.

Planer

Fastigheten berörs närmast samhället av byggnadsplan för Dals-Långed. En Nyckelbiotop finns i slänten ner västerut. En registrerad fornlämning finns. Se även bilagd plankarta.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 18 maj kl 12:00

Utgångspris: 3 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter