fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 43 ha, Nössemark

Utgångspris

3 200 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 maj kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet med gräns mot Norge om ca 1,5 ha inägomark och ca 36 ha skogsmark med totalt virkesförråd om ca 5500 m3sk varav ca 2400 m3sk i avverkningsbara klasser. Gräns mot flera sjöar, jaktstuga, jaktmark med förekomst av Vildsvin.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

DALS-ED NOLBY 1:93

Totalareal
43,3 ha
Skogsmark
36,1 ha
Skogsimpediment
4,8 ha
Inägomark
1,6 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
5 506 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Sammanhängande skogsmark med gräns mot Norge, Kroktjärnets norra spets och mot Fagerlidtjärnet i öster. Total kubik om ca 5500 m3sk varav ca 2400 m3sk i avverkningsbara klasser, medelbonitet om 5,6 m3sk/ha/år, domineras av tall och gran med hela 87 % av volymen. Skogsbruksplan upprättad av David Häger i januari 2023. Mer information i skogliga bilagor.

Jordbruksmark

Eget skifte och omfattar ca 1,6 ha åkermark som går ner mot Sämsjön. Åkermarken har inte brukats på senare år mer än att markägaren varje år har slagit av gräset minst en gång.

Jaktstuga

Enkel trä byggnad uppförd 1992 på plintar under plåttak. Högt fint belägen i norra delen av avdelning 9, se skogskartan. Ej el eller vatten. Byggd utan bygglovsansökan som arbetsbod på näringsfastighet.

Vägar

Allmän väg mot Dalen passerar fastigheten.

Förvärvstillstånd

Krävs för juridisk person och för privat person som ej varit mantalsskriven i Dals-Ed kommun senaste året. Kostnad privatperson 4 600 kr. Mäklaren hjälper en köpare med ansökan till Länsstyrelsen.

Nya servitut, nyttjanderättsavtal

Nytt servitut till förmån Nolby 1:159 som ägs av säljarna gällande utsikt mot Sämsjön.
Nytt nyttjanderättsavtal till förmån för nuvarande ägare av Nolby 1:189 gällande del av garagebyggnad som står på ofri grund.
Se även bilagd karta.

Areal

Den officiella totala land arealen är 422184 kvm enligt registret och fastighetsbildning. Enligt digitala kartan via Metria är den totala arealen 45,72 ha inkl vatten, skogsbruksplanen grundar sig på den digitala kartan och visar på 43,3 ha och taxeringsinformationen säger 43 ha.

Gränser är på fastighetskartan ungefärligt inritade och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 175 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 31 maj kl 12:00

Utgångspris: 3 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter