fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 32 ha

Prisidé

3 100 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 15 nov kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet med 32 ha, varav ca 25 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 3 000 m³sk. Stor del gallrings och röjningsskog.
Fastigheterna är bebyggda med ekonomibyggnader och byggnad med inredd del för fritidsbostad.
Fastigheten erbjuder goda jaktförutsättningar.
Fastigheterna är belägna 6 km sydväst om Pjätteryd.
Prisidé 3 100 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT BÅRSHULT 1:24, 1:25

Totalareal
32,2 ha
Tomtområde
32,2 ha
Virkesförråd
2 985 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheterna finns nedanstående ekonomibyggnader.

Ladugård med plåttak från 2021
Ingen ansluten el.

Garage med verkstadsdel.

Byggnad med inredd del för fritidsbostad.
Belägen på Bårshult 1:25.
Ingång till kök.
Mellanrum med sovplatser.
Sovrum.
Badrum med separett toalett och dusch.
Enkelt avlopp från kök och dusch.
Uppvärmning via direktverkande el.

Källare innehållande bland annat hydrofor och vattenpump
Enskilt vatten genom grävd brunn.

Enskilt avlopp finns från 2010 enligt Älmhult kommun.
Trekammarbrunn och infiltration.
Fritidsbostaden ej ansluten till denna anläggning.

Forn- och kulturlämningar

Enligt riksantikvarieämbetet berörs fastigheten Bårshult 1:24 av fornlämning "Boplats" och fastigheten Bårshult 1:25 av kulturhistorisk lämning.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten Bårshult 1:24 av område med sumpskog.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Gustav Forslund Ludvig & Co augusti 2023.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 25,4 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 2 985 m³sk, motsvarande 118 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,6 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 125 m³sk.
Stor andel röjning och gallringsskog.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Göteryds älgskötselområde​.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som grund för sitt köpbeslut.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-11-15.
OBS! Märk kuvertet Bårshult. Använd gärna bifogad budblankett.

Taxeringsvärde Bårshult 1:25

Taxering genomförd: 2021
Markvärde: 165 tkr
Byggnadsvärde: 224 tkr
Summa taxvärde: 389 tkr

Impediment

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 5,8 ha myrimediment.

Ytterligare skogsfastighet förmedlas

Möjlighet finns också att lämna bud på Älmhult Skövlehyltan 1:2 som ägs av samma ägare.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägna 6 km sydväst om Pjätteryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 15 nov kl 08:00

Prisidé: 3 100 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter