fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 32 ha, Nössemark

Högstbjudande

2 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 7 Dec

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark. Flera vägbommar finns, enligt samtal med vägföreningen skall de hålla bommarna öppna under försäljningen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,9 ha
Skog med restriktion
2,2 ha
Skogsmark
27,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,8 ha
Inägomark
0,8 ha
Övrigmark
0,2 ha
Virkesförråd
5 599 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

DALS-ED NÖSSEMARKS-DALEN 1:5

Om fastigheten

Belägen i Dalen norr om Nössemark, Dals-Ed kommun, omfattar ca 32 ha varav ca 28 ha skogsmark med totalt virkesförråd om ca 5600 m3sk varav ca 3000 m3sk i avverkningsbara klasser, åtkomst via befintliga vägar och gränsar mot sjön Stora Le samt Norska gränsen. Egen jakträtt med vildsvin i området.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsmarken är belägen i tre skiften och omfattar 27,9 ha med totalt virkesförråd om ca 5843 m3sk varav ca 3000 m3sk i avverknings-bara klasser enligt skogsbruksplan upprättad i maj 2019 av Mattias Widstrand. Hela fastigheten är i behov av skogliga åtgärder där planläggaren har föreslagit ca 1200 m3sk gallring och 1260 m3sk föryngringsavverkning. Planen har uppräknats med 2 års tillväxt.

Jakt, fiske

Jakträtten fri för en köpare, älgjakt i jaktlag. Vildsvin finns i området. Fiskerätt i angränsande vattendrag, signalkräfta i sjön Stora Lee.

Naturvärden

Fastigheten har ett Biotopskydd om ca 2,2 ha, där ersättning erhållits, virkesvolym är borträknad från skogsbruksplanen. Avdelning 15 i skogskartan är en av Skogsstyrelsen registrerad Nyckelbiotop.

Kulturminne

Riksröse med gränssten med namn "Sloreröset".​ Se bilagd beskrivning.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 7 Dec

Högstbjudande: 2 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter