fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 205 ha Rådmansö

Högstbjudande

22 000 000 kr

Visning

  • Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Hämta ned Gårdskartan på vår hemsida till din mobiltelefon, där finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
    Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
    Gårdskartan kan också vara bra hjälp för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
205,3 ha
Skogsmark
179,0 ha
Skogsimpediment
14,2 ha
Inägomark
1,1 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Övrigmark
9,4 ha
Virkesförråd
28 952 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE RÅDMANSÖ 1:1

Om fastigheten

Skogsfastighet 205 ha i Norrtälje/Rådmansö i ett välarronderat skifte med bästa jaktförutsättningar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Rådmansö 1:1 ligger beläget väster om Räfsnäs på Rådmansö. Den totala arealen är 205 ha varav 179 ha är skogsmark. Skogsmarken uppvisar överlag välskötta bestånd med god tillväxt. Svagare bergbunden och försumpad mark finns. Ett väl utbyggt skogsbilvägnät finns på fastigheten. Virkesförrådet, som är uppskattat till ca 29 000 m³ sk består till 53 % av tall, 35 % av gran och 12 % av löv. Åldersklassfördelningen är ojämn, se vidare i sammanställningen.
Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol.

Jakt

Fastigheten har en mycket uppskattad jakt, på markerna finns goda viltstammar av i första hand rådjur och älg men också god förekomst av vildsvin. Älg jagas tillsammans med grannfastighet på ett 400 ha stort område, tilldelningen i år en vuxen och en kalv. Jakten är upplåten till ett jaktlag men det är uppsagt och därmed fri att disponera för ny ägare från tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Rådmansö församling Norrtälje kommun det senaste året.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss