Lantbruk

Skogsfastighet

Försäljningssätt

Bud senast ons 28 okt, kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,5 ha
Tomtområde
2,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ALVESTA RÖSHULT 1:11

Om fastigheten

Byggnadsfri skogsfastighet om ca 2,5 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Ingen skogsinventering är genomförd.
Fastigheten innehåller mindre område med barrdominerad restskog, i övrigt sumpmark och impediment.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från och med tillträdesdagen.
Enligt Länstyrelsen är fastigheten oregistrerad, dvs inte med i något älgskötselområde.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2020-10-28.
OBS! Märk kuvertet Röshult. Använd gärna bifogad budblankett.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter