fbpx

Skogsfastighet

Skogsfastighet 157 ha

Utgångspris

17 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 31 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Skogsfastighet i Månsarud öster om Töreboda. Den produktiva skogsarealen uppgår till 146,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 18 900 m³sk. Fastigheten är fördelad på sex skiften och gränsar till två sjöar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Töreboda Månsarud 2:5 & 2:6

Adress

Månsarud Töreboda

Totalareal
157,1 ha
Skogsmark
146,5 ha
Skogsimpediment
7,9 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
18 908 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 146,5 ha med ett bedömt virkesförråd om 18 908 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 129 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 7,2 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 954 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 53% tall, 13% gran, 33% björk och 1% asp. Avverkningsförslaget ligger på ca 2 900 m³sk varav 700 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 2 200 m³sk i ett gallringsuttag. Fastigheten domineras av tillväxtskog där hela 77% av arealen återfinns i huggningsklasserna R2 och G1. Avd. 1 och 2 utgörs av ett delvis hägnat planterat björkbestånd om 28,5 ha. Om åtgärdsförslag enligt planen följs så kommer virkesförrådet att öka till dryga 25 000 m³sk vid periodens slut. Skogen är fördelad på sex skiften.

Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i februari 2023 av Lars Densborn.​

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2023-06-30. Fastigheten ingår i Äspängsälgskötselområde. Fastigheten erbjuder jakt på framförallt rådjur, vildsvin och älg.

Vatten & Fiske

Fastigheten gränser till både Månsarudssjön och Hubberudssjön. Fisket i Månsarudssjön regleras via fiskekort, sjön erbjuder fiske på framförallt gädda och abborre.

Mast

Anläggningsarrende finns upprättat avseende mast och bod beläget på skiftet vid Trälket. Årlig arrendeintäkt uppgår till 17 420 SEK. För mer information om avtal och avtalstid kontakta ansvarig fastighetsmäklare. ​

Sjöbod

​Vid Månsarudssjön finns en liten stuga uppförd i trä med plåttak. ​​Stugan som är av enklare beskaffenhet har ett fint läge vid sjön.

Månsarud 2:5

Månsarud 2:5 är en egen fastighet om 2 359 m². På fastigheten finns en enkel torpstuga uppförd i timmer med träfasad och lertegeltak. Huset saknar el samt VA och har stått obebott under längre tid och är i sämre skick. ​​

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgifterna enligt fastighetsregistret uppgår till 156,55 ha.
Arealuppgifterna enligt taxeringen uppgår till 155 ha fördelat på 138 ha skogsmark och 17 ha impediment.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 31 maj 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.​

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sara Gyllensvaan, Kämpagatan 1, 532 37 Skara eller sara.gyllensvaan@ludvigfast.se tillhanda senast 31 maj 2023. Använd gärna bifogad budblankett.​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen för förvärv av lantbruksegendom enligt omarronderingsområde.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast ons 31 maj

Utgångspris: 17 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter