fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet 137 ha, Strömstad

Utgångspris

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 27 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Samlad skogsfastighet med strand vid Idefjorden och högsta punkt ca 156 m.öh. Omfattar ca 123 ha produktiv skogsmark och ca 21 900 m3sk varav ca 9 000 m3sk i avverkningsbara klasser. Jaktstuga, egen jakträtt, och stam av Vildsvin.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

STRÖMSTAD HÄLLESMÖRK 1:3, 1:4, 1:9, 1:30

Adress

Hällesmörk Strömstad

Totalareal
137,6 ha
Skogsmark
123,4 ha
Skogsimpediment
13,0 ha
Övrigmark
1,2 ha
Virkesförråd
21 893 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Omfattar ca 123 ha produktiv skogsmark med en medelbonitet om 6,3 m3sk/ha/år och där skogen domineras av tall 46 % och gran 41 % av volymen. Total kubik om ca 21 900 m3sk varav ca 9 000 m3sk i avverkningsbara klasser med ett avverkningsförslag i planen på ca 5 900 m3sk. Marken varierar från högproduktiv mark bevuxen med huvudsak gran till mager tall mark på berg. Skogsbruksplanen är upprättad i juli månad 2018 av Kristofer Nyström och är uppdaterad med 5 års tillväxt. Mer information i bilagd skogsbruksplan och kartor.

Jakt

Egen småviltsjakt där stam av Vildsvin finn finn i området. Marken ingår i älglag och ett Älgskötselområde.

Jaktstuga/arbetsbod

Stuga högt fint belägen i skogskartans avdelning 17, byggd 1990 i trä på stensatt grund under lertegeltak. inrymmer ett rum med vedkamin och stensatt skorsten. Förråd finns sidbyggt för ved och redskap samt en vind med ingång utifrån via lucka. Utanför finns grill plats och ett stenbord. Stugan byggd som ekonomibyggnad på näringsfastighet dvs ej bygglov.

Vägar

Allmän väg mot Boråsgården och Hälle. Del i skogsbilväg mot Blötekas norr om fastigheten samt del i grusväg mot Glanarudden.

Badplats

Allmän badplats på fastigheten vid Älgsjön som sköts av den lokala Samhällsföreningen med parkering, brygga och grillplats. Flotten är privat (ej säljaren) men är till salu.

Utarrenderad mark

Ett markområde om ca 2400 kvm är utarrenderat till Hällesmörk 1:31 t.om år 2033, där syftet är att upprätthålla utsikt, se bifogad karta. Engångsersättning betalades vid arrendets start.

Upplåten båtplats

En båtplats finns uthyrd vid Idefjorden för 650 kr/år.​

Areal

Den officiella totala land arealen är 1336525 kvm landareal enligt registret och fastighetsbildning. Enligt digitala kartan via Metria är den totala arealen 150,56 ha inkl vatten, skogsbruksplanen grundar sig på den digitala kartan och visar på 137,6 ha plus 12,7 vatten och taxeringsinformationen säger 140 ha.

Någon utredning gällande ägande och fastighetsindelning av vatten är ej utförd så någon garanti om fastighetens vattenareal kan ej utfästas.

Gränser är på fastighetskartan ungefärligt inritade och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan gränsbestämning.​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för Juridisk person samt för privat person som ej varit mantalsskriven i glesbygd i Strömstad kommun senaste året. Mäklaren bistår köparen med ansökan till Länsstyrelsen, kostnad för privat person 6700 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 27 jun kl 12:00

Utgångspris: 12 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter