Lantbruk

Skogsfastighet 135 ha

Utgångspris

6 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 16 mar kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
135,0 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
11,0 ha
Betesmark
3,0 ha
Skogsimpediment
24,0 ha
Skogsmark
96,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TANUM EDSÄM 1:46

Adress

Edsäm 6 45791 Tanumshede

Om fastigheten

Skogs- & jordbruksfastighet i ett skifte om 135 ha i Edsäm Tanums Kommun. Omfattar ca 98 ha skogsmark och ca 13 ha jordbruksmark. Skogsbilväg med vändplan på egen mark. Virkesförråd om ca 11 100 m3sk varav ca 5 500 m3sk i avverkningsbara huggningsklasser. Jaktmöjligheter småvilt, kronhjort och älg.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Enkel träbyggnad under tegeltak på plintar med enkel inredning. Saknar el och vatten. Visst renoveringsbehov föreligger.

Skogsmark

Omfattar 96,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 100 m3sk. Domineras av tall och granskog i åldrarna 5-15 år och 50-80 år. Skogsbruksplanen är upprättad av Skogsfakta/Arne Mattsson i dec 2019. Mer information i skogliga bilagor.

Jordbruksmark

Omfattar ca 11 ha åkermark och ca 2 ha betesmark. Täckdikning från 60-talet som Arrendatorn förbättrat senaste åren. Marken är utarrenderad på 5-års avtal tom 2027-03-15, kopia på avtalet finns hos mäklaren. Arrendatorn hyr stödrätterna men äganderätten av stöd-rätterna tillfaller en köpare. Befintligt stängsel tillhör arrendatorn.

Jakt

Egen småvilts- och älgjakt. Jakträtten tillgänglig för en köparen från. 2021-07-01. Förekomst av kronhjort.

Fiskerätt

Fiskerätt i Nedre Bolsjön, Fiskevårdsområde.
Även fiskerätt i Skallerödssjön (gammal rättighet, dock något osäker då fiskerättsutredning ej är utförd).

Vägar

Allmän väg i Edsämvägen (nr 959). Del i Naverstads-Tyft S:3 vilket är grusväg in från söder, västra delen av jordbruksmarken. Del i Edsäm GA:1 som är gemensam skogsbilväg från Kärret upp till Trindemyr och Långemyr och sköts av Kärret-Nytorps samfällighetsförening, se bilagd karta. Gällande skogsbilvägen på egen mark bör där göras vissa förbättringar för att uppfylla standard för bil med släp.

Vindkraft

Avtal finns med Tanums Kommun om ett ev. framtida vindkraftverk. Kopia på avtalet finns hos mäklaren.

Dikesrensning

Fastigheten har del i ett gemensamt projekt av rensning av Grimån mellan Granneröd och Tungene ihop med 10-12 st andra angränsande fastigheter. Rensning sker med mellan 20-30 års mellanrum. Senaste renskning 1996.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Tanums kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 700 kr för privatperson.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 16 mar kl 12:00

Utgångspris: 6 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter