fbpx

Lantbruk

Skogsfastighet – 11 hektar

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 12 jun kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Lövdominerande skogsfastighet med god tillgänglighet i naturskönt område. Goda jaktmöjligheter på vildsvin, rådjur och dovhjort. uppskattat virkesförråd om ca 1 503 m3sk.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HÖRBY SÖDRA RÖRUM 8:14

Totalareal
10,7 ha
Tomtområde
10,7 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Enligt mätning i karta utgörs ca 6 hektar sistagallrad äldre bokskog. Ca 100 år. Uppskattningsvis ca 180 m3sk/ha. Totaltvolym om ca 1080m3sk.
Enligt mätning i karta utgörs ca 3,15 hektar av lågmark bevuxen med björk och gran. Blandad ålder och beståndsfördelning. Uppskattningsvis ca 100 m3sk/ha. Totaltvolym om ca 315 m3sk.
Enligt mätning i karta utgörs ca 1,75 hektar 20 årig bokföryngring. Uppskattningsvis ca 20 m3sk/ha. Totaltvolym om ca 35 m3sk.
Enligt mätning i karta utgörs ca 0,65 hektar granföryngring. Ca 13 år. Uppskattningsvis ca 20 m3sk/ha. Totaltvolym om ca 13 m3sk.
Enligt mätning i karta utgörs ca 0,45 hektar gallrad granskog. Ca 30 år. Uppskattningsvis ca 130 m3sk/ha. Totaltvolym om ca 60 m3sk.

En uppskattad samlad virkesvolym om ca 1 503 m3sk.

Arealuppgifter

Areal enligt karta: 11,19 hektar.
Areal enligt fastighetsregister: 10,72 hektar.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna för skogen i objektbeskrivningen är framtagna enligt gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker med ansvarig fastighetsmäklare Mikael Pålsson.

Jakt

Jakten är ej upplåten. Tillfaller köparen på tillträdesdagen. God förekomst av Vildsvin. Rådjur. Förekomst av Dovhjort.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast den 12 juni 2023. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Mikael Pålsson, Västra Boulevarden 47, 291 31 Kristianstad eller mikael.palsson@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-06-12 kl 08:00. OBS! Märk kuvertet /mailet "SÖDRA RÖRUM". Använd gärna den budblankett som finns tillgänglig i annonsen via ludvig.se.

Betalningsvilkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 790 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 12 jun kl 08:00

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter