Lantbruk

Skogsfastighet på Österlen

Högstbjudande

10 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 20 apr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,6 ha
Tomtområde
59,6 ha
Virkesförråd
7 418 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

TOMELILLA JÄRSTORP 5:1

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet på ca 62 ha varav ca 55 ha skogsmark. Viltrika marker och gräns i Verkeån. Juridisk person kan förvärva fastigheten.Fastigheten är belägen ca 10 km väster om Brösarp.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

3D-foto

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,7 ha med ett totalt virkesförråd om ca 7 400 m³sk, vilket ger ett medelvolym på ca 136 m³sk/ha. Gran är det dominerande trädslaget med 59 % av virkesvolymen följt av 18 % bok, 2 % ek, 9% björk och 12 % klibbal. Den genomsnittliga boniteten är beräknad till 10,6 m³sk/ha/år.

Skogen är välskött och utgörs av främst gallringsbestånd vilket ger en hög tillväxt på fastigheten. Beräknad tillväxt första växtsäsong är 457 m³sk. Det finns ett bra vägnät som täcker upp hela fastigheten.

Uppgifter från skogsbrukplan upprättad 2019 av Sydved. ​

Skogsvård

För att få välskötta bestånd i framtiden krävs en del röjning under perioden. Högt viltryck i området gör att man bör hålla koll på viltskador. ​Avd 30 ska under våren markberedas och planeras med gran, uppdraget är betalt av säljaren.

Skogsvårdslagen

Det finns en registrerad nyckelbiotop på fastigheten som går utmed Verkaån i den södra delen av fastigheten, avd 37 i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jordbruksmark

Det finns ca 3,6 ha åkermark, uppdelat på två skiften.

Verkeån

Verkeån rinner vackert längs med fastighetens södra gräns. Ån omgärdas av en brant bäckravin och äldre ädellövskog .

Jakt

Fastigheten ligger inom ett viltrikt område med en god förekomst av bl.a. vildsvin, dovhjort och kronjort. Jakten är upplåten tom 2022-06-30.

Fiske

Fiskerätt i Verkeån.

Jordbruksarrende

Åkermarken på fastigheten, ca 3,6 ha, är utarrenderad tom 2024-03-13. Idag odlas vall på alla åkermark.

Visning

Besiktning av marken kan ske på egen hand, med sedvanlig hänsyn till fastighetsägare/arrendator, eventuell jakt samt växande gröda.

Juridisk person kan förvärva fastigheten

Fastigheten säljs av juridisk person vilket möjliggör för annan juridisk person att förvärva fastigheten utan krav på förvärvstillstånd. Är säljaren en privatperson har juridisk person generellt sätt inte möjlighet att förvärva skog- och lantbruksfastigheter då det kräver förvärvstillstånd.

Försäljningssätt

Bud Ludvig & Co tillhanda senast 2020-04-20. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud skickat till Ludvig & Co, Daniel Andersson, Östergatan 2, 273 30 Tomelilla, eller mailas till daniel.n.andersson@ludvig.se. Märk kuvertet/ mailet: " Järstorp 5:1" Sker ej återkoppling till budgivare inom 3 arbetsdagar efter lämnat bud, kontakta mäklare för att säkerställa att bud framkommit. Använd gärna vår budblankett.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter