Skogsfastighet

Skogsegendom med egen fäbodvall.

Högstbjudande

10 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 26 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
300,2 ha
Skogsmark
242,8 ha
Skogsimpediment
46,4 ha
Inägomark
1,4 ha
Övrigmark
3,9 ha
Vatten
5,7 ha
Virkesförråd
29 691 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUSDAL SANDSJÖ 4:1 och 10:1

Adress

Sandsjöbergsvallen 6 82770 Los

Om fastigheten

Skogsegendom med välskötta skogar och vackert belägen fäbodvall med egen tjärn i Sandsjö ca 6 mil norr om Orsa. Total areal är ca 295 ha varav 243 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 29 691 m³sk som domineras av tallskog varav ca 15 000 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Från höjdläget vid Sandsjövallens fäbodstugor kan man njuta av lugnet och den vackra utsikten över det kuperade skogslandskapet. Ibland furorna nedanför vallen kan man skymta Valltjärns vattenspegel där möjligheten att plantera in ädelfisk finns. Fastigheten äger andel i Hamra Besparingsskog, vilket ger rätt till bidrag för bland annat skogsvård. Förutom den förmånliga bidragsdelen finns även möjlighet att jaga på Orsa besparingsskogs marker om ca 60 000 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Fäbodstuga 1

Fäbodstuga med torpargrund, synlig timmerstomme, kopplade tvåglasfönster och tak av plåt. Byggnaden inrymmer ett allrum med enklare köks del och en murad öppen spis samt ett sovrum med en kamin.

Fäbodstuga 2

Fäbodstuga med torpargrund, synlig timmerstomme, kopplade tvåglasfönster och tak av plåt. Byggnaden inrymmer en kammare med en äldre öppen spis byggd i natursten.

Sommarstuga

Sommarstuga med torpargrund, trästomme klädd med stående träpanel, kopplade tvåglasfönster och tak av plåt.

Övriga byggnader

Timrat härbre, två timrade lador, timrad vedbod och två dass.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad Skog & Fritid i Bollnäs AB under juni 2019.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 242,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 29 691 m³sk som domineras av tallskog varav ca 15 000 m³sk är slutavverkningsbar skog. Medelvolymen per ha är ca 122 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 3,6 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 1 025 m³sk för tillväxtsäsongen 2020.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Bidrag skogsvård

Hamra besparingsskog lämnar bidrag till delägarfastigheter för att täcka del av skogsvårdskostnaderna, under 2018 var bidrag för skogsvård följande:
-Markberedning 650 kr/ha.
-Plantor 1 000 kr/ha.
-Plantering 1 000 kr/ha.
-Grävsådd inkl. frö 3 250 kr/ha.
-Harvsådd inkl. frö 1 550 kr/ha.
-Frö 900 kr/ha.
-Röjning R1, 1 000 kr/ha.
-Röjning R2, 1 500 kr/ha.

Jakt

Med fastigheten följer möjlighet att jaga på Orsa Besparingsskogs marker. Nuvarande ägare har jagat älg med Sandsjölaget som jagar på en areal om ca 5 500 hektar.Fastigheten ger möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Se http://www.orsabesparingsskog.se

Forn- och kulturlämningar

På fastigheterna finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheterna finns inga nyckelbiotoper men höga naturvärden i form av rasbrant, se avdelning 80 i skogsbruksplanen, blandsumpskogar, se avdelning 42 och 43 i skogsbruksplanen och å och bäckmiljö som ligger på mark klassad som impediment i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ljusdal kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Ansökningsavgiften för privatpersoner är 3 700 kronor och för juridiska personer 12 700 kronor.

Förvärvstillstånd sökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Pågående fastighetsbildning

Fastighetsägarna har överlåtit ett område skogsmark genom fastighetsreglering vid Hembacken om ca 2 hektar enligt bifogad karta. Området ingår därmed inte i försäljningen och har därför tagits bort i skogsbruksplanen och övrigt kartmaterial.

Sandsjöbergsvallen

Vid Sandsjöbergets fot ligger Sandsjöbergsvallen med sina tre stugor, härbre och tillhörande timmerlador. Från fäbodvallen har man en enastående utsikt över ett kuperat skogslandskap och den lilla tjärnen där det funnits inplanterad ädelfisk som tillhör marken. Två av stugorna är uppförda i timmer och en i trä. Stugorna har stensatt grund och tak av plåt. En av timmerstugorna är upprustad och varmbonad och används vid övernattningar eller när arbete ska utföras på fastigheten. Stugan har två rum varav ett med öppen spis och ett med kamin. Runt knuten finns ett dass. Vatten är ej indraget men finns i en källa på fäbodvallen.

Områdesbeskrivning

Fastigheterna ligger i ett kuperat skogslandskap och lämpar sig för skogsbruk, rekreation, jakt och fiske.

Vägbeskrivning

Fastigheterna ligger mitt emellan Mora och Sveg längs väg E45 där väg 310 mot Korskrogen och Ljusdal svänger av. Närmaste större orter är Orsa och Sveg dit det är ca 6 mil. Närmaste matbutik finns i Los dit det är ca 2 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter