fbpx

Skogsfastighet

Skogs-och tomtmark!

Högstbjudande

300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 10 jun kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,8 ha
Skogsmark
2,8 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN SVEDBO 1:4; 1:6 och Kungsberg 4:53 och 4:54

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Fyra mindre skogsfastigheter fördelade på fem skiften belägna i Kungsberg ca 2,5 mil nordväst om Sandviken. Två av skiftena lämpar sig för bebyggelse av fritidshus om du söker ett avskilt läge med skogen runt knuten i närheten av Kungsbergets skidanläggning som bara blir större och bättre. Total areal är 2,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 356 m3sk varav större delen är röjnings- och gallringsskog.

Fastigheten ingår i Kungsbergs viltvårdsområde som jagar på ca 5 500 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från fältinventering utförd i maj 2017 av Jonas Westbom på LRF Konsult som sedan uppdaterats med tre års tillväxt.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 2,8 ha med ett uppskattat virkesförråd om ca 356 m³sk varav större delen är röjnings- och gallringsskog. Medelvolymen per ha är ca 127 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,6 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 17 m³sk för tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Kungsbergs viltvårdsområde som jagar på ca 5 500 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Den årliga avgiften baseras på Sveaskogs priser på jaktarrenden som för närvarande är 43 kr/ha där fällavgifter är inkluderade. Varje jakträttsinnehavare som antagits vid styrelsens årsmöte måste arrendera upp mark utöver sin egen till man uppnår 100 hektar för att få jaga i viltvårdsområdet. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2022-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvig.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade höga naturvärden eller nyckelbiotoper. (Källa Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har andel i väg. Vägavgift om ca 100 kr per år tas ut för underhåll av vägen. Eventuell snöröjning vintertid sker på egen hand.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 10 jun kl 17:00

Högstbjudande: 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss