fbpx

Lantbruk

Skogs-/jordbruksfastighet 24 ha Hamburgsund

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 5 jul kl 12:00

Visning

  • Egen besiktning av skog och mark.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,0 ha
Övrigmark
0,3 ha
Åkermark
8,9 ha
Skogsmark
11,4 ha
Skogsimpediment
4,4 ha
Virkesförråd
2 106 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TANUM KVILLE-ÖDSMÅL 4:4

Adress

Kville-Ödsmål 4:4

Om fastigheten

Belägen mellan Kville och Hamburgsund, omfattar mellan ca 24 ha varav ca 11 ha skogsmark och ca 8 ha jordbruksmark. Totalt virkesförråd om ca 2100 m3sk varav ca 1100 m3sk i avverkningsbara klasser. Jaktmöjligheter och närhet till allmän väg.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Samlad mark på god boniteter, barrdominerad skog med inslag av löv av olika slag. Total virkesvolym om ca 2100 m3sk varav ca 1100 m3sk i avverkningsbara klasser.

Jakt

Egen jakträtt på småvilt och är idag med i ett älglag. Jakträtten är muntligt upplåten år för år. Jakttorn tillhör jaktlaget.

Jordbruksmark

Omfattar ca 8 ha jordbruksmark, mesta delen åker. Muntligt upplåten till mars 2024. Arrendatorn äger stödrätterna och de ingår ej i köpet.

Garage

Det finns en garagebyggnad som tillhör fastigheten belägen strax norr om Kville-Ödsmål 4:8 i avd. 14 västra del strax intill den traktorväg som en gång var den gamla landsvägen. Säljaren har plåtlagt taket för några år sedan.

Areal

Officiell arealuppgift är 240780 kvm (24,078 ha) enligt Lantmäteriet. Enligt digitala kartan via Metria omfattar fastigheten 25,13 ha. Skogsbruksplanen är ritad enligt Metrias digitala karta och visar därför på 25 ha. Denna areal har också används i försäljningsprospektet.

Gränserna är ungefärligt inmätta och digitaliserade från senaste gången de mättes som troligen var i samband med Laga skifte på 1800-talet. För att fastställa den exakta arealen måste Lantmätaren mäta in alla gränsstenar på nytt via en sk gränsbestämning.

En köpare skall vara beredd att köpa fastigheten med denna information om arealen, säljaren kommer ej att genomföra en gränsbestämning och skall hållas skadeståndsfri ifall arealen skulle skilja sig åt vid en sådan framtida gränsbestämning.​

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 5 jul kl 12:00

Utgångspris: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter