fbpx

Lantbruk

Skog och lantligt boende

Prisidé

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 28 jun kl 08:00

Visning

  • ons 16 jun, kl 15:00 - 17:00

    Anmälan på hemsidan eller till Joakim Ahlberg, 0470 745706.

  • tis 22 jun, kl 15:00 - 17:00

    Anmälan på hemsidan eller till Joakim Ahlberg, 0470 745706.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
32,5 ha
Tomtområde
32,5 ha
Virkesförråd
4 088 m3sk
Boyta
140 kvm
Antal rum
4 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

MARKARYD NORRA HAGHULT 1:54

Adress

Norra Haghult 4119 28593 Markaryd

Om fastigheten

Tågaborg, en gård med 33,5 ha produktiv skogsmark, uppskattat virkesförråd om 4 088 m³sk.
Bostadshus med taxerad boarea om 140 kvm och ekonomibyggnader.
Fastigheten är belägen ca 8 km norr om Markaryd.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Ingång genom hall vidare till kök och matplats, stort allrum i vinkel med kakelugn, mellanrum som kan användas som kontor/sovrum. Ytterligare två sovrum.
Källare under delar av huset. Badrum. Nytt kök från 2020.
Uppvärmning med luftvärmepump och elelement.
Ej fiber men finns i vägen utanför bostaden.

Ekonomibyggnader

Tre ekonomibyggnader med bra förvaringsmöjlighet finns på fastigheten.
På fastigheten finns också en paddock.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 0,8 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheten Västra Torsås ÄSO, inget VVO.
Jakten är fri för ny köpare från tillträdesdagen.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg. Ludvig & Co 2021-06.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 33,5 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 4 088m³sk, motsvarande ca 122 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,7 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 216 m³sk.

Sedan planen upprättades har enligt Derome plantering genomförts.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Virke och Grot

Derome har upplag av virke och ris på fastigheten utmed skogsbilvägen.

Väg med bom

På fastigheten finns en skogsbilväg med en låst bom.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud och försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-06-28 OBS! Märk kuvertet Norra Haghult. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastighetens gårdscentrum är beläget ca 8 km norr om Markaryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 870 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna bud senast mån 28 jun kl 08:00

Prisidé: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter