fbpx

Lantbruk

Skog och jakt söder om Idre

Prisidè

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 27 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet utanför Nordomsjön i Särna om totalt 39,3 ha. Här möts du av ett samlat lättillgängligt skifte i änden av Stickare Skönsåsvägen med vändplan strategiskt belagd en bit in på skiftet för att lättare kunna nå den äldre skogen. Virkesförrådet uppgår enligt den nyupprättade skogsbruksplanen till ca 3 439 m³sk, varav ca 2 654 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha. Del i Särna-Idre Besparingsskog som bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt småviltsjakt på besparingens marker om 43 000 ha. Nära till norra Dalarnas fjällvärd med bl.a. Idre, Himmelfjäll, Fjätervålen, Fulufjället och Njupeskär inom fyra mil.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN NORDOMSJÖN 15:1

Totalareal
39,3 ha
Skogsmark
38,2 ha
Skogsimpediment
0,9 ha
Berg/hällmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
3 439 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i november 2022 av DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 39,3 ha, varav ca 38,2 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 3439 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,1 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skogsvårdslagen

Föryngringsåtgärder måste ske enligt skogsvårdslagen i avdelning 13.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Jakträtt i Särna viltvårdsområde om ca 27 000 ha som ingår i Särna-Idre älgskötselområde. Kontaktperson för VVO: Weine Daniels, weine@daniels.se

Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger rätt möjlighet till jakt på besparingens marker om ca 43 000 ha. Info: http://www.besparingsskogen.se/sarna-idre

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde. Info: http://www.sarnaidrefvo.se/

Inteckningar

Det finns tre skriftliga pantbrev uttagna på totalt 21 000 kr. Pantbreven är förkomna och ansökan om dödning är påbörjad.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 5050-5866 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 21 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 27 jun

Prisidè: 1 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter