fbpx

Lantbruk

Skog och jakt i Leksand Övermo 12 ha

Utgångspris

975 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet om ca 12 ha med skogsskifte beläget längs Hävsviksbergets sluttning söder om sjön Molnbyggen. Till fastigheten hör även två åkermarksskiften bland bebyggelsen i Övermo.
Enligt den uppdaterade skogsbruksplanen från den nyligen avslutade omarronderingen i området uppgår den produktiva skogsmarken till 11 ha med ett virkesförråd om ca 2 020 m³sk. Mestadels tall där ca 800 m³sk uppnått lägsta ålder för slutavverkning. Även stor andel växtlig skog i ålder 30-50 år. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år. Jakträtt i Korpholens viltvårdsområde om ca 2 300 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LEKSAND ÖVERMO 14:19

Totalareal
11,9 ha
Skogsmark
11,0 ha
Åkermark
0,9 ha
Virkesförråd
2 020 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co Fastighetsförmedlings hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är framställd och konverterad till planformatet pcSKOG i mars 2023 av skogsfirma DSK Skog utifrån den äldre plandata som användes under den nyligen avslutade omarronderingen i området. Inga nya fältbesök har gjorts. Fastigheten omfattar enligt​ skogsbruksplanen totalt ca 11,9 ha, varav ca 11 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 2 020 m³sk, varav ca 805 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är beräknad till 5,5 m³sk per ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

På de två åkermarksskiftena finns det fornminnen registrerade i form av bytomt/gårdstomt och blästbrukslämning. Inga ytterligare höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Korpholens viltvårdsområde om ca 2 300 ha.

Fiske

Fisket är samfällt inom västra Leksand och ingår i Leksand-Insjöns FVO. För mer info: http://www.lifvo.se/

Inteckningar

Besväras ej av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson eftersom fastigheten ligger inom tillståndsfritt område. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivningen

Ludvig & Co Fastighetsförmedling förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter