fbpx

Lantbruk

Skog och jakt i Hopfall, Malungs finnmark

Utgångspris

1 700 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 26 aug kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,4 ha
Betesmark
0,6 ha
Skogsmark
35,8 ha
Skogsimpediment
10,2 ha
Skog med restriktion
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Virkesförråd
5 577 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALUNG-SÄLEN HOPFALL 1:2

Om fastigheten

Skogsfastighet som ligger naturskönt i utkanten av bebyggelsen i lilla byn Hopfall på Malungs finnmark eller inom Tiomilaskogen som många benämner området. Statligt välunderhållen väg som är öppen året om. Tre skiften som totalt omfattar ca 48 ha, varav ca 36 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 600 m³sk, varav ca 3 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Även stor del gallringsskog som inom en tioårs period blir avverkningsmogen. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Tyngsjö norra viltvårdsområde om ca 12 800 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Co hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades av planläggare Ingemar Olsson. 2021 konverterades planen till pc-skog format av skogsfirma DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 48,4 ha, varav ca 35,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5577 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 4,7 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns ett biotopskyddsområde/nyckelbiotop om ca 1ha registrerad på fastigheten. Inga övriga höga naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerat enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Tyngsjö norra Viltvårdsområde om ca 12 800 ha. Kontaktperson för jakten Anders Gidrup, tfn 0705-24 18 38.

Fiske

Fastigheten ligger inom Malungs fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 26 aug kl 14:00

Utgångspris: 1 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter